Uvod u PHP : PHP Introduction

PHP skripta može biti umetnuta bilo gdje u html kôdu.

PHP skripta počinje kombinacijom znakova <?php a završava sa ?>

Primjer:

<?php
// PHP kôd
?>

Zadani nastavak php datoteka je .php

PHP datoteka sadrži html kôd i php kodove.

PHP za početnike

Primjer php skripte u kojem skripta šalje tekst "Moja prva php skripta\n" u web preglednik:

<!doctype html>
<html>
<head>
  <title>Moja prva php skripta</title>
</head>
<body>
<h1>
<?php echo("Moja prva php skripta\n");
?>
</h1>
</body>
</html>

Funkcije echo i print

U php-u se koriste dvije funkcije za ispis teksta u web pregledniku: echo i print. Funkcije echo i print su slične, međutim razlikuju se u tome što echo ne vraća izlaznu vrijednost dok print vraća vrijednost 1 i ona se može koristiti u izrazima. Echo funkcija je zanemarivo brža od print funkcije.

Primjer print funkcije:

<?php
  $a = "php";
  print("Moja prva $a skripta\n");
?>