PHP tipovi podataka : PHP Data Types

U php-u ne postoje zadani tipovi podataka varijabli. Ne mora se definirati tip podataka koji će varijabla pohranjivati prije njenog korištenja. Varijablu se može deklarirati bilo kada unutar skripte i pridružiti joj vrijednost za vrijeme izvođenja skripte. Tip podataka vrijednosti varijable može se mijenjati u hodu - za vrijeme izvođenja skripte.

Tipovi podataka koje podržava php su:

 • Cijeli brojevi (engl. integer)
 • Realni brojevi (engl. floating point numbers)
 • Tekstni podatci (engl. string)
 • Logičke varijable
 • Nizovi
 • Objekti

Varijabla može sadržavati vrijednosti bilo kojeg tipa. Tip varijable se ne provjerava niti za vrijeme prevođenja niti za vrijeme izvođenja skripte. Ista varijabla u različitih dijelovima kôda može sadržavati različite tipove podataka. Tako su dopuštene sve tri inicijalizacije varijable (u istoj skripti):

<?php 
$nesto = "Pero";
$nesto = 144;
$nesto = array('Pero', '35', 'Lucija');
?>

U php-u ne postoji naredba za eksplicitno deklariranje varijable. Tako vrijedi:

<?php 
$dan = 24*60*60;
echo("Jedan dan ima $dan sekundi.\n");
?>

Nakon što varijabli dodijelimo ime, ona je stvorena i inicijalizirana na NULL vrijednost. Slijedeći primjer pokazuje kako provjeravamo je li vrijednost varijable inicijalizirana:

<?php 
if ($uninitialized_variable === NULL) {
    echo("Da!");
}
?>

PHP i baze podataka

Naredbe za pretvorbu tipa

Php ima slijedeće naredbe za pretvorbu tipa podataka (engl. cast operator)

 • (int), (integer) - pretvara vrijednost u cjeli broj
 • (real), (float), (double) – pretvara vrijednost u realan broj
 • (string) – pretvar vrijednost u tekstni niz (engl. string)
 • (array) – pretvara vrijednost u polje
 • (object) – pretvara vrijednost u object

Naredba za brisanje varijable

U php-u se varijable automatski brišu iz memorije kada skripta koja se trenutno izvodi, završi. Ukoliko imamo potrebu prije toga obrisati varijablu iz nekog razloga možemo to učiniti pomoću funkcije unset($ime_varijable);

Naredba provjere postojanja varijable

Želimo li u nekom trenutku provjeriti postoji li neka varijabla, možemo to učiniti funkcije $postoji_li = isset($ime_varijable);

U slučaju postojanja varijable funkcija isset će vratiti logičku vrijednost true, inače će vratiti logičku vrijednost false.