PHP gramatika : PHP Grammatics

Pravila php gramatike obuhvaćaju:

  • Razlikovanje malih i velikih slova
  • Izraze i točka-zarez
  • Komentare
  • Razmake i prijelome redaka
  • Literale
  • Identifikatore
  • Ključne riječi

Razlikovanje malih i velikih slova

Kod ugrađenih konstrukcije i ključnih riječi (npr. echo, foreach, class) te za imena klasa i funkcija koje je definirao korisnik – php ne razlikuje mala i velika slova. Iz tog razloga slijedeći redci će obaviti istu zadaću:

<?php 
echo("Moja php skripta. ");
Echo("Moja php skripta. ");
ECHO("Moja php skripta.");
?>

Kod korištenja varijabli php razlikuje mala i velika slova. Iz toga razloga slijedeći redci su tri različite varijable:

<?php
$prezime = 5;
$Prezime = 8;
$PREZIME = 12;
?>

PHP i web dizajn

Izrazi i točka zarez

Najbolje će naziv izraz objasniti slijedeći primjeri izraza koji obavljaju dodjeljivanje imena varijabli, ispis teksta, poziv funkcije i naredbu uvjeta:

<?php
$ime = "Mihovil";
$c = 2512;

echo("Moja php skripta");

if ($c == 2512) { 
  echo("Božić je došao!"); 
}
mojaFunkcija($c, "Moj web dizajn");
?>

Zajedničko svim gornjim izrazima je to što završavaju sa znakom točka-zarez. Nakon bloka naredbi (koje označavaju vitičaste zagrade) ne dolazi točka-zarez.

Potrebno je naučiti pravilno kôdirati, te stavljati točka-zarez na kraju svakog izraza.

Komentari

O komentarima više piše u PHP komentari, te ovdje samo to da php poznaje Unix, C te C++ komentare.

Razmaci i prijelomi redaka

PHP se ponaša vezano za razmake i prijelome redaka slično kao i html - on više od jednog razmaka ili prijeloma redka zanemaruje. Napišemo li jedan razmak ili njih 10 php-u je svejedno. Isto tako možemo pisati dijelove izraza sve u jednom retku ili podijeljeno u više redaka. Tako je svejedno pišemo li:

<?php
rez = mojaFunkcija( $prvi,
    $drugi,
    $treci
    );
?>

ili

<?php
rez = mojaFunkcija( $prvi, $drugi, $treci);
?>

Literal

Literal je vrijednost kojoj se u php-u ne mijenja vrijednost:

"Moja php skripta"
'Zvono'
2020
0xef
25.12
true
null

Identifikatori

Identifikator ili ime se koristi za imenovanje varijabli, konstanti, funkcija i klasa. Prvi znak identifikatora mora biti ASCII slovo ili znak podvlake ( _ ). Ostali znakovi mogu biti brojke i ostali znakovi. Identifikator ne smije sadržavati razmake.

Ime varijable mora počinjati znakom $. Znak $ govori php prevoditelju kako se radi o varijabli a ne o tekstu. Kod korištenja imena varijabli php razlikuje mala i velika slova. U imenu varijable ne smiju se koristiti razmaci niti bilo koji od posebnih znakova, osim znakova [ i ] koji se koriste u nizovima i kod nekih načina rada sa stringovima. Svi ostali znakovi su zabranjeni u imenima varijabli. Ova su imena varijabli nedopuštena:

$nije dopusteno;
$5plus
$varij*jabla
$var(1)

U imenu funkcija i klasa php ne razlikuje mala i velika slova. Ova su imena funkcija istovjetna:

echo
Echo
ECHO

Konstante

Konstanta je identifikator - kao što samo ime kaže - za vrijednost koja se ne mijenja. Konstante mogu biti cjelobrojne, realne, logičke vrijednosti ili niz znakova. Kada se konstanti dodijeli vrijednost ona se ne može promijeniti. Konstantama dodjeljujemo vrijednost funkcijom define, kao u slijedećem primjeru:

<?php
define('STALAN', "Moj web dizajn");
?>