PHP polja : PHP Array

PHP podržava rad sa dvije vrste tipova indeksa polja:

  • Cjelobrojnim indeksima polja (engl. Vectors / Indexed)
  • Tekstnim indeksima polja (engl. Associative)

PHP i polja

Cjelobrojni indeksi polja

Primjer jednodimenzionalnog polja cjelobrojnog indeksa

<?php 
$arr_boje = array('crvena', 'bijela', 'plava');
echo("$arr_boje[0]<br />");  // ispisat će crvena
echo("$arr_boje[1]<br />");  // ispisat će bijela
echo("$arr_boje[2]<br />");  // ispisat će plava
$arr_boje[3] = 'zelena';   // dodjeljuje novi element u polje
$arr_boje[7] = 'žuta';     // indeksi ne moraju slijediti brojevni redoslijed
// Želimo li ispisati sve elemente polja arr_boje možemo koristiti petlju foreach
foreach($arr_boje as $int_kljuc => $str_vrijednost) {
    echo("arr_boje[$int_kljuc] = $str_vrijednost<br />");
}
?>

Rezultat gornjeg primjera:

crvena
bijela
plava
arr_boje[0] = crvena
arr_boje[1] = bijela
arr_boje[2] = plava
arr_boje[3] = zelena
arr_boje[7] = žuta

Tekstni (asocijativni) indeks polja

Primjer polja tekstnog (asocijativnog) indeksa polja:

<?php 
$arr_hladnjak = array(
  "jaja" => 12,
  "maslac" => 0,
  "mlijeko" => 0.5,
  "salama" => "0.2 kg - narezano",
  "sir" => "0.4 kg - u komadu"
);
echo("Salame ima u hladnjaku " . $arr_hladnjak["salama"]."<br />");
?>

Ova skripta će ispisati poruku:

Salame ima u hladnjaku 0.2 kg - narezano