PHP nizovi znakova : PHP Strings

Nizovi znakova služe za pohranu vrijednosti koji sadrže – kao što i sam naziv kaže – znakove. Nakon što uvedemo niz znakova u skriptu možemo ga koristiti u funkciji ili pohraniti u varijabli.

U slijedećem primjeru string varijabli $txt dodjeljujemo tekst "Idemo naprijed!". Nakon toga ispisujemo vrijednost varijable $txt.

<?php
$txt = "Idemo naprijed!";
echo $txt;
?>

PHP programiranje

PHP lančani operator

PHP ima samo jedan string operator. Lančani operator (engl. concatenation) ( . ) se koristi u povezivanju dviju string varijabli u jednu.

<?php
$txt1 = "Idemo naprijed!";
$txt2 = "Hajdemo zajedno!";
echo $txt1 . " " . $txt2;
?>

Na izlazu ćemo dobiti poruku: Idemo naprijed! Hajdemo zajedno!

PHP strlen() funkcija

Ponekad je dobro znati od koliko znakova se sastoji niz znakova. Tada koristimo funkciju strlen(). U slijedećem primjeru će se ispisati duljina rečenice "Hajdemo zajedno!".

<?php
echo strlen("Hajdemo zajedno!");
?>

Na izlazu će se ispisati 16.

PHP strpos() funkcija

Funkcija strpos() koristi se za pretraživanje znakova ili teksta unutar stringa. Ako se zadani znak ili tekst pronađe, kursor će se postaviti na prvi pronađeni znak ili tekst i funkcija će vratiti indeks mjesta prvog pojavljivanja teksta u stringu. Ako se traženi znak ili tekst ne nalazi u stringu vratit će vrijednost FALSE.

Tražimo tekst "zajedno" u stringu "Hajdemo zajedno!"

<?php
echo strpos("Hajdemo zajedno!", "zajedno");
?>

Na izlazu će se ispisati 8.

Razlog zašto se ispisuje 8 a ne 9 je u tome što je indeks prvog znaka 0, a ne 1.