PHP komentari : PHP Comments

Komentari poput Unix komentara

Označavanje komentara pomoću znaka # značajka je Unix operacijskog sustava (a samim time i Linux distribucija). Oznaka # označava početak komentara koji se proteže do kraja retka u kojem se znak # nalazi. Uporaba # je veoma uočljiva te ga možemo koristiti na početku funkcije kako bi odvojili logičke dijelove kôda.

<?php
#######################################
# mojaFunkcija() - Moja prva funkcija
#######################################
?>

PHP i web programiranje

Komentari poput C komentara

C komentari u web dizajnu su poznati i autorima css skripti jer se oni i u njima koriste. Pomoću C komentara možemo označiti bilo samo dio jednog retka ili više redaka odjedanput. Evo kako bi označili gornji Unix komentar pomoću C komentara:

<?php
/* ------------------------------------
/ mojaFunkcija() - Moja prva funkcija
------------------------------------ */
?>

Dakle C komentar počinje kombinacijom znakova /* a završava kombinacijom znakova */. Sve između te dvije oznake je komentar (ostali tekst može biti svojevoljan). Komentar se može protezati u koliko god nam trebalo redaka.

Kada želimo dio programa trenutno isključiti iz prevođenja možemo ga komentirati.

Komentirati možemo i samo dio jednog retka kao u primjeru:

<?php
mojaFunkcija(); /* Ovo je komentar */
?>

Nije dopušteno komentirati komentare, pa je slijedeći primjer pogrješan:

<?php
/*
$c = 58;
mojaFunkcija(); /* Ovo je komentar */
$d = $c + 100;
Ovo je pogrješno komentirano */
?>

Komentari poput C++ komentara

C++ komentari su slični Unix komentarima, samo je druga oznaka. Dvije kose crte // označavaju početak komentara koji se proteže do kraja retka u kojem se one nalaze. Korištenje // nije tako uočljivo kao Unix komentar te ga možemo koristiti kada ne želimo da bude tako uočljiv. Primjer tri retka u kojima se nalazi C++ komentara:

<?php
// -------------------------------------
// mojaFunkcija() - Moja prva funkcija
// -------------------------------------
?>