PHP ispis polja : PHP Print an Array

Članove polja možemo dohvatiti i ispisati koristeći vrijednost ključa:

<?php
$html = array('head','body','header','footer');

echo ("$html[0] <br />");
echo ("$html[1] <br />");
?>

U ovom primjeru će biti ispisano head i body jer ovo polje ima indeksne ključeve.

U slučaju asocijativnih polja situacija je slična:

<?php
$html = array('el1'=>'head', 'el2'=>'body', 'el3'=>'header', 'el4'=>'footer');

echo ($html['el3']."<br />");
echo ($html['el4']."<br />");
?>

Ovaj primjer ispisat će header i footer jer koristimo asocijativne ključeve.

Ispis elemenata pomoću for petlje

<?php
$html = array('head','body','header','footer');

for ($i=0; $i<4; $i++)
  echo ($html[$i]."<br />");
?>

Funkcija count

Kada ne znamo koliko elemenata sadrži polje koristimo funkciju count:

<?php
$html = array('head','body','header','footer');

for ($i=0; $i<count($html); $i++)
  echo ($html[$i]."<br />");;
?>

Ispis asocijativnih polja

Kada želimo ispisati asocijativno polje koristimo foeach petlju

<?php
$html = array('el1'=>'head', 'el2'=>'body', 'el3'=>'header', 'el4'=>'footer');

foreach($html as $kljuc => $vrijednost)
  echo ("$kljuc = $vrijednost.<br />");;
?>

U svakom koraku foeach petlje dohvaća se po jedan element $html asocijativnog polja. Odvojeno se dohvaća ključ polja u varijablu $kljuc a vrijednost polja za taj ključ se dohvaća u varijablu $vrijednost. U svakom koraku se ispisuje jedna vrijednost polja $html za zadani dohvaćeni ključ.

Ako nam u foreach petlji ne trebaju dohvat ključa polja možemo dohvatiti samo $vrijednost polja:

<?php
$html = array('el1'=>'head', 'el2'=>'body', 'el3'=>'header', 'el4'=>'footer');

foreach ($html as $vrijednost)
  echo ($vrijednost."<br />");;
?>