PHP if naredba : PHP If Statement

PHP naredba uvjeta – if naredba

Sintaksa:


if (izraz)
	naredba;

Naredba uvjeta ispituje je li izraz u zagradi istinit (engl. true). Ako je, onda izvršava naredbu koja slijedi iza njega. Ako uvjet nije istinit (engl. false) izvodi se prva naredba iza if naredbe.

Evo i primjera:

<?php
$ocjena = 5;
if ($ocjena == 5)
  echo('Ocjena je odličan. <br />');
echo('Pisana provjera je u petak. <br />');
?>

Ako uvjet nije ispunjen program nastavlja izvođenje prva naredba iza if naredbe (echo 'Pisana provjera je u petak!';).

No i ako je uvjet ispunjen nakon izvođenja naredbe unutar if, program nastavlja s izvođenjem prve naredbe iza naredbe if.

Nekada želimo da se za ispunjeni uvjet ne izvrši samo jedna naredba nego blok naredbi. Tada iza uvjeta otvaramo vitičastu zagradu - navodimo sve naredbe koje želimo izvršiti ako je uvjet istinit – i iza posljednje naredbe zatvaramo zagradu.

<?php
$ocjena = 5;
if ($ocjena == 5) {
  echo('Ocjena je odličan! <br />');
  echo('Nastavi se zalagati! <br />');
}
echo('Pisana provjera je u utorak <br />');
?>

Ako uvjet nije ispunjen program nastavlja izvođenje prva naredba iza if blok naredbe (echo 'Pisana provjera je u utorak!';).

Ključnu riječ else koristimo za izvršavanje kôda koji se izvodi u slučaju kada nije ispunjen uvjet if naredbe:

<?php
$ocjena = 5;
if ($ocjena == 1)
  echo('Ispravak je za dva tjedna. <br />');
else
  echo('Položio si ispit! <br />');
?>

Nekada želimo da se i za neispunjen uvjet izvrši blok naredbi. Tada iza ključne riječi else otvaramo vitičastu zagradu – navodimo sve naredbe koje želimo izvršiti ako uvjet nije ispunjen - i iza posljednje naredbe zatvaramo vitičastu zagradu.

<?php
$ocjena = 5;
if ($ocjena == 1) {
  echo('Ispravak je za dva tjedna. <br />');
  echo('Redovito uči i položit ćeš! <br />');
}
else {
  echo('Položio si ispit! <br />');
  echo('Nastavi sa slijedećim ispitom! <br />');
}
?>

PHP naredba uvjeta

Upotreba dvotočke

U većini programskih jezika if else naredba se piše na prethodno opisan način. PHP uvodi novinu i mogućnost drugačijeg označavanja bloka naredbi korištenjem znaka dvotočke ( : ) i posebnih ključnih riječi.

<?php
$ocjena = 5;
if ($ocjena == 1):
  echo('Ispravak je za dva tjedna. <br />');
  echo( 'Redovito uči i položit ćeš! <br />');
else:
  echo('Položio si ispit! <br />');
  echo('Nastavi sa slijedećim ispitom! <br />');
endif;
?>