jQuery svojstva - vrijednosti : Attribute value

jQuery value metode : val Method

Metoda val() dohvaća trenutnu vrijednost prvog selektiranih elemenata ili postavlja vrijednost za sve selektirane elemente.

jQuery metoda selector.val();

Ovaj primjer dohvaća vrijednost svojstva value, elementa kružića opcija koji je odabran:

$val = $('input:radio[name=jelo]:checked').val();

jQuery metoda selector.val(value);

Slijedeći primjer dodjeljuje vrijednost "Izabrano jelo" svojstvu value, elementa kružića opcija koji je odabran:

$('input:radio[name=jelo]:checked').val('Izabrano jelo');

Primjer html obrasca u kojem selektiramo vrijednost svojstva value:

<form>
 <p>Jelo koje volim:</p>
 <p><input type="radio" name="jelo" value="piletina" 
  id="piletina" checked="checked" /> 
 <label for="piletina">Piletina</label></p> 
 <p><input type="radio" name="jelo" 
  value="odrezak" id="odrezak" /> 
   <label for="odrezak">Odrezak</label></p> 
 <p><input type="radio" name="jelo" value="riba" id="riba" /> 
 <label for="ribu">Riba</label></p>
 <input type="button" id="btn" value="Pokreni" />
</form> 

Primjer jQuery koda za gornji html primjer:

$('input#btn').bind('click', function() {
  alert('Jelo koje volim je: ' +
 	  $('input:radio[name=jelo]:checked').val());
  });