jQuery svojstva - tekst : Attribute text

jQuery tekst metode : text Methods

Funkcija text() dohvaća tekst svih selektiranih elemenata uključujući njihove potomke ili postavlja tekst za sve selektirane elemente.

Metoda text() ne može umetnuti html oznake elemenata.

jQuery metoda selector.text();

Donji primjer dohvaća tekst svih odlomka u dokumentu.

var tekst = $('p').text();

Web dizajn i tekst

jQuery metoda selector.text(value);

Ova metoda dodjeljuje odlomku s identifikatorom #prvi tekst ("Tekst odlomaka #prvi"). U dokumentu može biti samo jedan element sa zadanom vrijednošću identifikatora, stoga dodjeljujemo samo jednom odlomku teksta.

$('p#prvi').text("Tekst odlomaka #prvi");

Ukoliko selektiramo više elemenata tada se tekst ("Tekst svih odlomaka ") umeće u sve elemente (u ovom primjeru u sve odlomke).

$('p').text("Tekst svih odlomaka ");