jQuery svojstva - klase : Attribute class

jQuery metode klase : class Method

Metoda class() može se koristiti bilo za provjeru postoji li željena klasa u nekom od selektiranih elemenata, te dodavanje ili uklanjanje klase u selektiranim elementima.

Također omogućava i preklapanje klase u selektiranim elementima (ako klase nema - dodaje je, a ako postoji uklanja je).

jQuery metoda selector.hasClass(class);

Metoda vraća vrijednost true ako klasa postoji u najmanje jednom od selektiranih elemenata inače vraća false.

Donji primjer vraća vrijednost true ako je barem u jednom od odlomaka teksta definirana klasa naziva "plavi" inače vraća vrijednost false.

$('p').hasClass('kockasti');

jQuery metoda selector.addClass(class);

Metoda dodaje zadanu klasu svim selektiranim elementima.

Donji primjer dodaje klasu "tekst" svim odlomcima u html dokumentu:

$('p').addClass('tekst');

Web dizajn klasa

jQuery metoda selector.removeClass(class);

Metoda uklanja zadanu klasu u svim selektiranim elementima.

Donji primjer uklanja klasu "tekst" svim odlomcima u html dokumentu:

$('p').removeClass('tekst');

jQuery metoda selector.toggleClass(class);

Ako u njemu selektiranom elementu klasa nije definirana metoda dodaje zadanu klasu. U slučaju da je zadana klasa u selektiranom elementu definirana uklanja je.

Donji primjer dodaje klasu "tekst" svim odlomcima u dokumentu kod kojih ne postoji klasa "tekst" a uklanja je u onim odlomcima u kojima ona već postoji:

$('p').toggleClass('tekst');