jQuery svojstva - html : Attribute html

jQuery html metode : html Method

Metoda html() dohvaća sadržaj prvog elementa između selektiranih elemenata ili postavlja sadržaj za sve selektirane elemente.

jQuery metoda selector.html();

Donji primjer dohvaća u varijablu podatak sadržaj prvog selektiranog odlomka:

var podatak = $('p').html();

jQuery metoda selector.html(value);

U ovom primjeru umećemo u odlomak identifikatora prvi novi sadržaj:

$('p#prvi').html('Novi sadržaj odlomka');

Web dizajn i html

Ukoliko selektiramo više elemenata tada se sadržaj dodjeljuje svim elementima. U ovom ovom primjeru Sadržaj svih odlomaka

$('p').html('Sadržaj svih odlomaka');

Pod sadržajem se osim teksta podrazumijevaju također i početne i završne oznake elemenata.

Metoda text() može umetnuti i html oznake elemenata.

U donjem primjeru u <div> element identifikatora drugi umećemo i oznake elementa zajedno s tekstom:

$('div#drugi').html("<p>Sadržaj novog odlomaka</p>");