jQuery svojstva : jQuery Attributes

jQuery attr metode : attr Method

Metoda attr() može se koristiti bilo za dohvaćanje vrijednosti svojstva prvog između selektiranih elemenata ili... postavljanje vrijednosti svojstva za sve selektirane elemente.

jQuery metoda selector.attr(name);

Ova metoda dohvaća vrijednost svojstva name prvog između selektiranih svojstava. U slučaju da nema selektiranih elemenata ili zadano svojstvo ne postoji u prvom elementu metoda vraća vrijednost undefined.

Donji primjer dohvaća vrijednost svojstva title elementa s oznakom identifikatora slika.

var naziv = $('#slika').attr('title');

Svojstva web dizajna

jQuery metoda selector.attr(name, value);

Ova metoda postavlja vrijednost svojstvu name svim selektiranim elemenatima.

Donji primjer postavlja elementu s identifikatorom slika svojstvo src= 'krajolik.jpg':

$('#slika').attr('src', 'krajolik.jpg');

Ukoliko je selektirano više elemenata tada se dodjeljuje vrijednost svojstva svim elementima.

U ovom primjeru svim slikama se dodjeljuje svojstvo title= 'Krajolik jeseni'

$('img').attr('title', 'Krajolik jeseni');

jQuery metoda selector.attr(attributes);

Ova metoda postavlja istovremeno više svojstava elementa svim selektiranim elementima.

U donjem primjeru svim slikama postavljamo odjednom svojstva src, title i alt.

$("img").attr({ 
	  src: "krajolik.jpg",
	  title: "Proljeće",
	  alt: "Krajolik proljeća"
});

jQuery metoda selector.removeAttr(name);

Ova metoda uklanja svojstvo name u svim selektiranim elementima.

Donji primjer uklanja svojstvo border iz svih tablica:

$('table').removeAttr('border');