jQuery selektori svojstva : Attribute Selectors

Zadaća selektora svojstva je selektirati određene elemente unutar zadanog niza ovisno o vrijednosti svojstva.

Početak vrijednosti svojstva : [name^=value]

Želimo li selektirati elemente čija vrijednost svojstva počinje sa zadanim tekstom, koristimo ovaj selektor.

Selektor početka vrijednosti svojstva možemo koristiti između ostalog i za pronalaženje poveznica koje pokazuju na vanjsku web stranicu. Znamo da svojstvo href te poveznice mora počinjati s http:// na početku svojstva.

Primjer selektira sve poveznice koje pokazuju na vanjsku web stranicu:

$("a[href^='http://']");

Web dizajn za profesionalce

Završetak vrijednosti svojstva: [name$=value]

Želimo li selektirati elemente čija vrijednost svojstva završavaju sa zadanim tekstom, koristimo ovaj selektor.

Selektor završetka vrijednosti svojstva možemo koristiti između ostalog i za pronalaženje poveznica koje pokazuju na određeni tip datoteke (doc, pdf...). Znamo da svojstvo href te poveznice mora završavati sa zadanim nastavkom datoteke.

Primjer selektira sve poveznice koje pokazuju na pdf dokument:

$("a[href$='.pdf']");

Unutar vrijednosti svojstva: [name*=value]

Želimo li selektirati elemente unutar čije vrijednosti svojstva se nalazi zadani tekst, koristimo ovaj selektor.

Selektor unutar vrijednosti svojstva možemo koristiti između ostalog i za pronalaženje poveznica koje pokazuju na određenu domenu. Znamo da svojstvo href te poveznice mora imati unutar vrijednosti svojstva naziv domene.

Primjer selektira sve poveznice koje pokazuju na domenu mojwebdizajn.net:

$("a[href*='mojwebdizajn.net']");

Točna vrijednost svojstva: [name=value]

Želimo li selektirati elemente čija vrijednosti svojstva je jednaka zadanom tekstu koristimo ovaj selektor.

Selektor točne vrijednosti svojstva možemo koristiti između ostalog i za pronalaženje elemenata forme određenog tipa npr. okvira za unos teksta. Znamo da se input elementu okvira za unos teksta moramo svojstva type dodijeliti vrijednost 'text'.

Primjer selektira sve input elemente tipa okvira za unos teksta:

$("input[type]='text']");

Postojanje svojstva: [name]

Želimo li selektirati sve elemente kod kojih je postoji zadano svojstvo neovisno o njegovoj vrijednosti , koristimo ovaj selektor.

Selektor postojanja svojstva možemo koristiti između ostalog i za pronalaženje formi kod koja je zadana GET ili POST funkcija. Znamo da je kod tih formi postoji svojstvo method.

Primjer selektira sve forme koje imaju definirano svojstvo method:

$("form[method]");

Nepostojanje svojstva: [name!=value]

Želimo li selektirati elemente čija vrijednosti svojstva nije jednaka zadanom tekstu ili svojstvo uopće nije definirano koristimo ovaj selektor.