jQuery filtri sadržaja : Content Filters

Filtri sadržaja ograničavaju skupinu odabranih elemenata u skladu sa sadržajem.

Filtar $(':contains()')

Primjer filtra koji selektira element koji u sebi sadrži tekst "Drugi":

<body>
 <p>Prvi odlomak</p>
 <p>Drugi odlomak</p>
 <p>Treći odlomak</p>
		
<script type="text/javascript">
$(function()
 {
 $('p:contains("Drugi")').css('color', 'blue');
 });
</script>
</body>

Rezultat koji daje ovaj primjer u web pregledniku:

Prvi odlomak Drugi odlomak Treći odlomak

Web dizajn i jQuery

Filtar $(':empty()')

Primjer filtra koji selektira sve elemente koji u sebi nemaju teksta (oni koji su prazni):

<body>
 <p>Prvi odlomak</p>
 <p>Drugi odlomak</p>
 <p></p>
		
<script type="text/javascript">
$(function()
 {
 $('p:empty').text('Dodali smo ovaj tekst');
 });
</script>
</body>

Rezultat primjera u web pregledniku:

Prvi odlomak Drugi odlomak Dodali smo ovaj tekst

Filtar $(':has()')

Primjer filtra koji selektira element koji u sebi sadrži element dan kao parametar:

<body>
<div> 
 <p>Prvi odlomak</p>
</div> 
 <p>Drugi odlomak</p>
 <p>Treći odlomak</p>
		
<script type="text/javascript">
$(function()
 {
 $('div:has("p")').css('color', 'blue');
 });
</script>
</body>

Rezultat primjera u web pregledniku:

Prvi odlomak Drugi odlomak Treći odlomak

Filtar $(':parent')

Primjer filtra koji selektira element koji u sebi sadrži barem jedan element dijete uključujući tekst:

<head>
<style>
  td {width:40%; background:blue;}
</style>
</head>
<body>
<table>
 <tr>
  <td>Redak 1</td>
  <td></td>
 </tr>
 <tr>
  <td>Redak 2</td>
  <td></td>
 </tr>
</table>

<script type="text/javascript">
$(function()
{
 $('td:parent').css('background', 'yellow');
});
</script>
</body>

Rezultat primjera u web pregledniku:

Redak 1
Redak 2

U praznim ćelijama ostala je plava boja pozadine definirana u </style> sekciji.