jQuery CSS svojstva : CSS Properties

jQuery CSS metode : CSS Method

jQuery css() metoda omogućava rad s CSS svojstima na sličan način kao i attr() metoda. Razlikujemo metodu za dohavaćanje trenutne vrijednosti CSS svojstva i metodu za postavljanje CSS svojstva.

Web dizajn i oblikovanje web stranice

jQuery metoda selector.css(svojstvo, vrijednost);

Sintaksa metode za promjenu trenutne vrijednosti jednog css svojstva je:

$('p').css('color', 'blue');

jQuery metoda selector.css({svojstvo: vrijednost,});

Sintaksa promijene vrijednosti više svojstava unutar iste metode je slijedeća:

$('p').css({
  color: 'blue',
  backgroundColor: 'silver',
  fontSize:  '20px'
});

jQuery metoda selector.css(svojstvo);

Donji primjer dohvaća vrijednost css svojstva color tekst prvog selektiranog odlomka. Primjetimo kako ova metoda uvijek vraća string, pa ako je trebamo neki drugi tip varijable potrebno ga izlaz parsirati.

var tekst = $('p').css('color');