jQuery CSS pozicioniranje : CSS Positioning

jQuery CSS pozicioniranje

jQuery sadrži dvije metoda za dobivanje položaja elementa. Obje metode vraćaju javaScript objekt koji sadrži dva svojstva: top i left, koji kao što samo ime govori sadržavaju gornji i lijevi položaj elementa.

jQuery metoda selector.offset();

Sintaksa metode za dohvaćanje položaja (u pikselima) elementa relativno u odnosu na ishodište dokumenta je:

var koor = $('#prvi').offset();

jQuery metoda selector.position();

Sintaksa metode za dohvaćanje položaja (u pikselima) elementa relativno u odnosu na roditeljski element je:

var koor = $('#prvi').position();

Web dizajn i pozicioniranje elemenata

jQuery metoda selector.scrollLeft();

Sintaksa metode za dohvaćanje relativnog vodoravnog scroll položaja (u pikselima) prvog selekiranog elementa je:

var koor = $('p').scrollLeft();

jQuery metoda selector.scrollLeft(value);

Sintaksa metode za postavljanje relativnog vodoravnog scroll položaja (u pikselima) svih selekiranih elemenata je:

$('p').scrollLeft(vrijednost);

jQuery metoda selector.scrollTop();

Sintaksa metode za dohvaćanje relativnog okomitog scroll položaja (u pikselima) prvog selekiranog elementa je:

jQuery metoda selector.scrollTop(value);

Sintaksa metode za postavljanje relativnog okomitog scroll položaja (u pikselima) svih selekiranih elemenata je:

$('p').scrollTop(vrijednost);