Uvod u JavaScript : JavaScript Introduction

Što je JavaScript? : What is JavaScript?

JavaScript je skriptni jezik kojim možemo kreirati dinamičke web stranice. Dinamičke web stranice omogućavaju međudjelovanje s korisnikom, upravljanje web preglednikom ili dinamičko kreiranje web stranice.

JavaScript se izvodi na klijentskom računalu i može se izvoditi u svim modernim web preglednicima.

ECMA-262 je službeni naziv JavaScript standarda, a trenutna inačica 5.1 donesena je 2011. godine.

Prednosti JavaScripta : Advanteges of JavaScript

Neke od prednosti JavaScripta su:

 • Manja potreba za komunikaciju sa serverom. Može se provjeriti ispravnost podatka prije slanja stranice na server. To smanjuje promet prema serveru.
 • Trenutni odziv korisniku. Korisnik ne treba čekati da se stranica ponovno učita kako bi vidio je li zaboravio unijeti neki podatak
 • Povećana interaktivnost. Moguće je kreirati sučelje koje reagira na korisnikove akcije tipkovnice ili miša.
 • Bogatije sučelje. Možete koristiti JavaScript za uhvati i pusti komponente ili animirati bogatije sučelje prema korisniku.

Škola web dizajna

Ograničenja JavaScripta : Limitations of JavaScript

JavaScript se ne smatra se punokrvnim programskim jezikom. Nedostaju mu neke važne osobine:

 • JavaScript je klijentski programski jezik i nije mu dopušteno pisanje ili čitanje datoteka. Ova osobina je ugrađena radi sigurnostnih razloga.
 • JavaScript ne može se koristiti za mrežne aplikacije jer za nju ne postoji podrška.
 • JavaScript nema mogućnost višenitnog ili višeprocesorskog izvođenja.

Povezivanje s JavaScript-om : Include JavaScript

 • Interne skripte
 • Vanjsko povezivanje
 • Događaji u HTML elementu

Interne skripte : Internal Scripts

Kôd umećemo između početne i završne oznake html elementa <script>. <script> element možemo staviti bilo unutar <head> ili <body> dijela html dokumenta.

Primjer JavaScript kôda umetnutog unutar elementa po XHTML standardu:

<!doctype html>
<html>
<head>
<script language="javascript" type="text/javascript" >
//<![CDATA[
 /* JavaScript kôd */
//]]>
</script>
</head>

Vanjski JavaScript kôd : External JavaScript Code

Pomoću vanjskog povezivanja s JavaScriptom datotekom, funkcije možemo koristiti u više html dokumenata.

Želimo li povezati html dokument s vanjskom .js datotekom dodajemo unutar elementa <script> vrijednost svojstvu src adresu .js datoteke.

Dodjelimo li vrijednost svojstvu src, <script> taj element ne smije sadržavati interni kôd.

Primjer povezivanja vanjske JavaScript datoteke s html dokumentom (datoteka u kojoj se nalazi JavaScript kôd u ovom primjeru se zove skripta.js):

<script type="text/javascript" src="skripta.js">
</script>

Kôd u HTML elementu : Inside HTML elements

Događaje na web stranici možemo obrađivati pomoću JavaScript kôda i umetati unutar pojedinih html elemenata. To radimo dodavanjem funkcije kao vrijednosti kôda u JavaScriptu.

Primjer JavaScript kôda koji obrađuje događaj onmouseover. Za ovaj događaj obrada se okida prolaženjem miša na bilo kojem području koje pokriva element. Za blok elemente to površina cijelog retka roditeljskog elementa.

<h1 onmouseover="alert('Mouseover pokreće JavaScript kôd!')">
Moj web dizajn
</h1>