JavaScript varijable : JavaScript Variables

Ime varijable : Variable Name

JavaScript u varijablama pohranjuje informacije. Računalo varijable čuva u memoriji a mi im dajemo simboličko ime. Pomoću simboličkog imena pristupamo sadržaju varijable.

Primjer:

var i = 5;
var j = 2;
var z = i + j;

Postoje pravila dodjeljivanja imena varijablama:

  • Za ime varijable ne smijemo koristiti rezervirane ključne riječi
  • Ime varijable mora počinjati slovom
  • Ime varijable može počinjati i znakom $ ili _ (ne preporučuje se koristiti)
  • U imenima varijabli razlikuju se mala i velika slova (različito je Mihovil i mihovil)

Sve za web dizajn!

Vrste podataka : Data Types

Vrstu nekog podatka određuje skup vrijednosti koje taj podatak može imati, kao i skupom operacija nad tim podatcima. Postoje tri osnovne vrste podataka u JavaScriptu. Razlikujemo:

  • Brojčane (cijele i decimalne): 123 ili 50.128
  • Tekstne: "Petar", "123"
  • Boolean podatke: true ili false

Prilikom označavanja tekstnih podataka ograničavamo ih navodnicima.

Ako brojku omeđimo navodnicima ona nije brojčanog tipa nego tekstnog.

Osim osnovnih tipova podataka JavaScript podržava složene vrste podataka koje zovemo objekti.

Operator dodjeljivanja = : Assignment Operator =

Znak = ne označava jednakost kao u matematici. U JavaScriptu znak = označava operator dodjeljivanja vrijednosti varijable.

Varijabli čije je ima navedeno na lijevoj strani se dodjeljuje vrijednosti (i = 2;) ili rezultat izraza (z= i + j;) s desne stranice operatora dodjeljivanja.

Deklaracija varijabli : Declaring Variables

Kreiranje varijabli u JavaScript nazivamo deklaracija varijable.

Varijable deklariramo korištenje ključne riječi var.

var ime;

Nakon deklaracije varijabla je prazna (nema vrijednosti).

Vrijednost dodjeljujemo pomoću operatora dodjeljivanja:

ime = "Borna";

Istovremeno s deklaracijom varijable možemo joj dodijeliti vrijednost.

var ime = "Borna";

Deklaracija više varijabli : Declaring Many Variables

Više varijabli možemo deklarirati u jednoj naredbi. Iza ključne riječi var navodimo imena varijabli koja međusobno odvajamo zarezom.

Primjer:

var ime = "Borna", prezime = "Horvat", zanimanje = "student";

Deklaraciju možemo podijeliti u više redaka:

var ime = "Borna", 
prezime = "Horvat", 
zanimanje = "student";

Doseg djelovanja varijable : Variable Scope

Doseg djelovanja je područje u programu u kojem je varijabla definirana. JavaScript može imati dva dosega djelovanja:

  • Globalne varijable – imaju globalan doseg što znači da je dohvativa u svakom dijelu JavaScript kôda
  • Lokalne varijable – imaju doseg samo unutar funkcije u kojoj je varijabla definirana. Parametri funkcija su uvijek lokalnog dosega

Lokalne varijable imaju veći prioritet unutar tijela funkcije nad globalnom varijablom kada imaju isto ime.

Kada deklariramo ime varijable istim imenom kao što je ime globalne varijable, ono skriva globalnu varijablu.

Slijedeći primjer to pokazuje:


<script language="javascript" type="text/javascript">
//
</script>

Nedefinirana vrijednost : Undefined Variable Value

JavaScript također definira dvije trivijalne vrste podataka: null i undefined.

Varijabla deklarirana bez dodjeljivanja vrijednosti ima nedefiniranu vrijednost.

Nije potrebno dodjeljivati vrijednost varijabli u slučaju kada vrijednost želimo kasnije izračunati ili unijeti putem forme.