JavaScript sintaksa : JavaScript Syntax

Primjer JavaScript metode document.write();

Pomoću metode document.write upisujemo unutar web stranice html elemente.

Donji primjer umeće u web stranicu naslov i odlomak sa zadanim tekstom:

document.write("<h1>Dinamički promijenjen naslov</h1>");
document.write("<p>Tekst dodan pomoću JavaScripta</p>");

Sintaksa web dizajna

Obrada događaja : Event Proccessing

JavaScript može dinamički reagirati na različite događaje (učitavanje web stranice, klik mišem, dobivanje fokusa html elementa...)

Slijedeći primjer određuje što će se dogoditi kad kliknemo mišem na gumb forme. Pojavit će se prozor s porukom: 'Kliknuli ste na gumb'

<button type="button" onclick="alert('Kliknuli ste na gumb')">
Poruka
</button>

Promjena sadržaja : Changing HTML Content

Pojedinim elementima u JavaScriptu pristupamo pomoću identifikatora i možemo promijeniti njihov sadržaj.

Slijedeći primjer mijenja sadržaj html elementa:

x = document.getElementById("naslov"); 
x.innerHTML="Novi tekst naslova";

Prvi redak pronalazi element koji ima identifikator "naslov" a drugi mijenja sadržaj elementa u "Novi tekst naslova"

Promjena svojstva : Changing HTML Attributes

Elementima u JavaScriptu možemo promijeniti njihova svojstva. Slijedeći primjer mijenja svojstvo html elementa s identifikatorom "slika":

x = document.getElementById("slika"); 
x.setAttribute("src", "krajolik.jpg");

Promijenjeno je svojstvo elementa "src" u "krajolik.jpg"