JavaScript if naredba : if Statement

Naredbe grananja : Conditional Statements

U skriptnom jeziku JavaScript postoje više naredbi grananja:

 • if naredba
 • if ... else naredba
 • if ... else if naredba
 • switch naredba

Za vrijeme pisanja programa, mogu se dogoditi situacije u kojim je potrebno razgranati smjer programa u više od jednog smjera. Za to je potrebna naredba grananja koja omogućava programu izvođenje željene akcije na temelju odluke.

if naredba : if Statement

Kao i za većinu programskih jezika i JavaScript ima na raspolaganju naredbu uvjeta (if naredbu) koja se koristi za izvođenje različitih akcija ovisno je li zadani uvjet ispunjen ili nije.

Za naredbu if temeljna je relacija uvjeta koja omogućava JavaScriptu ispitivanje izraza i donošenje odluke koje će se naredbe izvršiti.

Web dizajn za 5+ !!!

Sintaksa if naredbe:

if (izraz) {
  //if blok naredbi koje se izvršavaju samo ako je uvjet true;
}

Kod ove naredbe najprije se izračunava vrijednost izraza u zagradi i ako je rezultat true, izvode se sve naredbe unutar vitičastih zagrada. Ako je vrijednost false niti jedna naredba se ne će izvršiti. Unutar izraza u zagradi se najčešće se koristi operator uporedbe.

Primjer:

<script type="text/javascript" >
//<![CDATA[
  var godina = 20;
  if( godina > 18 ){
   document.write("<strong>Punoljetna osoba.</strong>");
  }
//]]>
</script>

Budući daje vrijednost varijable godina veća od 18 metoda document.write upisuje html kôd:

<strong>Punoljetna osoba.</strong>

if...else naredba : if...else Statement

if...else naredba omogućava veći nadzor nad izvođenjem ovisno o vrijednosti izraza.

Sintaksa if...else naredbe

if (izraz) {
  // naredbe koje će se izvršiti ako je vrijednost izraza true;
} else {
  // naredbe koje će se izvršiti ako je vrijednost izraza false;
}

Kod ove naredbe najprije se izračunava vrijednost izraza u zagradi i ako je rezultat true, izvode se sve naredbe unutar vitičastih zagrada iza naredbe if. Ako je vrijednost false izvode se sve naredbe unutar vitičastih zagrada iza naredbe else.

Primjer:

<script type="text/javascript" >
//<![CDATA[
var godina = 15;
if( godina > 18 ){
  document.write("<strong>Punoljetna osoba.</strong>");
} else
  document.write("<strong>Maloljetna osoba.</strong>");
//]]>
</script>

Budući daje vrijednost varijable godina veća od 18 metoda document.write upisuje html kôd:

<strong>Maloljetna osoba.</strong>

if...else if naredba : if...else if Statement

if...else if naredba omogućave izvođenje različitih dijelova koda ovisno o više uvjeta.

Sintaksa if...else if naredbe

if (izraz1) {
  // naredbe koje će se izvršiti ako je vrijednost izraza true;
} else if (izraz2) {
  // naredbe koje će se izvršiti je vrijednost izraza2 true;
} else if (izraz3) {
  // naredbe koje će se izvršiti je vrijednost izraza3 true;
} else {
 // naredbe se izvršavaju ako su i izraz1, izraz2 i izraz3 false;
}

Nema ništa novog u ovom kôdu. Niz if naredba, svaki slijedeći if je dio else prethodne naredbe. if i else if dolaze u parovima. Prva naredba else if ispituje uvjet samo ako izraz1 false. Ako je izraz1 true niti u jednoj od preostalih naredbi else if se ne ispituje uvjet. Ako je izraz1 false ispituje se izraz2 i ako je on false tek tada se ispituje izraz3 i izvode odgovarajuće naredbe.

Primjer:

<script type="text/javascript" >
var info = "javascript";
if( info == "html" ){
  document.write("<strong>Vodič kroz html</strong>");
} else if( info == "css" ){
  document.write("<strong>Vodič kroz css</strong>");
  } else if( info == "javascript" ){
   document.write("<strong>JavaScript vodič</strong>");
   } else {
     document.write("<strong>Nepostojeći vodič</strong>");
   }
//]]>
</script>

Kao rezultat ovog primjera document.write će upisati na web stranicu slijedeći kôd:

<strong>JavaScript vodič.</strong>