Uvod u HTML : HTML Introduction

Nekima se čini kako je ekstremno teško kreirati web sjedište. Međutim to nije baš tako. Svatko može naučiti kreirati web stranice kôdiranjem u html-u. Članci koji slijede ne pretpostavljaju nikakvo vaše predznanje programiranja ili kôdiranja. Upute koje slijede će vam pomoći kreirati web stranice, no one ne mogu vam dati iskustvo u kreiranju web stranice. To je na vama. Praksa vodi korak po korak do iskustva.

Što je HTML? : What is HTML?

HTML dolazi od engleskih riječi HyperText Markup Language. Hypertext je dio teksta koji ima ulogu poveznice (linka), a Markup Language označava način unosa izgleda informacija unutar dokumenta

HTML dokument sadrži oznake elemenata i običan tekst i opisuje web stranicu.

HTML dokument nazivamo i web stranicom.

HTML svojstva koristimo kako bi promijenili sadržaj HTML elementa a nalaze se unutar početne oznake elementa.


Školuješ se za web dizajn? Nastavi!

Unos html kôda : HTML code

HTML kôd možete unositi bilo kojim editorom koji omogućava unos teksta bez formatiranja. Primjer takvog editora u Windowsima je Notepad, a Mac OSX računala dolaze s programom TextEdit. Međutim ako želite olakšati unos html tagova, preglednost kôda i napredne mogućnosti editora možemo koristiti neki od besplatnih ili komercijalnih editora kôda. Opis beplatnih editora nalazi sa u vodiču kroz html u poveznici html besplatni editori.

Web preglednici : Web Browsers

HTML je materinji jezik web preglednika. Omogućava nam prikazivanje teksta, slika i multimedije na internetu. Ako želite načiniti web stranicu, nema načina za izbjegavanje html-a. Čak i kada koristite napredne programa za izradu web stranica, kao što je Dreamweaver, osnovno poznavanje html će vam olakšati rad i vaša web stranica će izgledati ljepše.

HTML Označni kodovi : HTML Tags

HTML nije programski jezik nego označni jezik. Označni jezik sastoji se od označnih kodova.

HTML označni kodovi su ključne riječi (nazivi elemenata) omotani s šiljatim zagradama npr. <html>.

Označni kodovi koriste se za opisivanje web stranice.

HTML Elementi : HTML Elements

HTML elementi najčešće dolaze u paru, kao <big> i </big>.

Prvi element nazivamo početni element, a drugi završni element.

Završni element ima isti naziv kao i početni uz razliku što se ispred elementa umeće kosa crta (engl. slash)

HTML Struktura stranice : HTML Page Structure

<html>
<body>
<h1>Naslov teksta</h1>
<p>Lorem ipsum prvi odlomak</p>
<p>Lorem ipsum drugi odlomak</p>
</body>
</html>

HTML Inačice : HTML Versions

Usporedno s razvojem interneta razvijao se i HTML. U počecima interneta, jedini način prijenosa informacije do korisnika bio je tekst. Prva inačica HTML nastala je 1990. godine. Pojavom CSS-a, HTML-u je vraćena prvotna namjena – označavanje tj. određivanje sadržaja, a ne njegovog izgleda. Time je u potpunosti omogućeno odvajanje sadržaja od dizajna.

Novije inačice HTML-a su:

HTML 4.01 1999.
XHTML 1.0 2000.
HTML5 2012.
XHTML5 2013.

<DOCTYPE> Deklaracija : <!DOCTYPE> Declaration

Postoji mnoštvo različitih html dokumenata na webu, a web preglednici prikazuju web stranicu 100% točno samo ako znaju koja html inačica se koristi u dokumentu.

<!DOCTYPE> deklaracija na početku html dokumenta omogućava web pregledniku da prikaže web stranicu ispravno.

U današnjim html dokumentima najčešće deklaracije su:

HTML5:

<!DOCTYPE html>

HTML 4.01 Strict:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">

XHTML 1.0 Transitional:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
 "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">