HTML svojstva elementa : Element Attributes

HTML Svojstva : HTML Attributes


Svojstva osiguravaju dodatne informacije o html elementu. Uvijek se nalaze u početnoj oznaci elementa. Svojstvo se sastoji od naziva svojstva i vrijednosti svojstva.

Naziv svojstva se piše malim slovima. Vrijednost svojstva se navodi unutar dvostrukih navodnika.

Jednom elementu možemo dodijeliti više svojstava. Međusobno ih odvajamo razmakom. Nije od važnosti kojim redoslijedom navodimo svojstva.

Neki elementi su beznačajni ako nemaju definirana svojstva. Uzmimo html element <img />.

<img src="krajolik.jpg" />

Ime svojstva je src, a dodijeljena mu je vrijednost "krajolik.jpg".

Element <img /> ne može obaviti zadaću prikazivanja slike ako svojstvu src ne dodijelimo vrijednost tj. ako ne zna koju sliku treba prikazati.

Sve za web dizajn!

 

Savjet:Kod navođenja naziva svojstava i njihovih vrijednosti ne razlikuju se mala i velika slova (engl. case-insensitive).
Novije inačice (x)html-a zahtjevaju mala slova.
Najčešće se koriste dvostruki navodnici no dopušteni su i jednostruki navodnici.

Kada želimo unutar vrijednosti svojstva odlomka umetnuti navodnike moramo koristiti jednostruke navodnike:

<p name='Naziv ulice je "Ante Starčević"'>

HTML Standardna svojstva : Standard Attributes

Neka od standardnih svojstava su:

class koje dodjeljuje elementu odlomka naziv klase, u ovom primjeru naziv "container"

<p class="containter" >

id dodjeljuje elementu odlomka identifikator jedinstvenog naziva, u ovom primjeru naziv "wrapper"

<p id="wrapper" >

style dodjeljuje elementu odlomka css stil (u ovom primjeru za promjenu boje u crvenu).

<p style="color:red;" >

title dodjeljuje elementu odlomka Tooltip tekst koji se pojavljuje kada je pokazivač miša iznad elementa, u ovom primjeru tekst "Oblačić".

<p title="Oblačić">