HTML slike : Images

Element umetanja slike <img />

Element <img /> je prazan element što znači da nema završne oznake elementa.

Svojstvo slike: src

Kako bi prikazali sliku na zaslonu potrebno je dodijeliti vrijednost svojstvu src. Src je kratica od engleske riječi source (izvor). Vrijednost svojstva src je URL slike koju želimo prikazati.

Sintaksa umetanja slike u html dokument:

<img src="URL" alt="tekst" />

URL (Uniforme Resource Location) pokazuje mjesto gdje je slika pohranjena. Slika imena "krajolik.jpg" koja se nalazi u direktoriju "slike" na domeni "www.mojwebdizajn.net" ima URL:

https://www.mojwebdizajn.net/slike/krajolik.jpg

Web dizajn sve bolje i bolje?

Svojstvo slike: alt

Svojstvo alt obavezno treba umetnuti. Služi dodjeljivanju vrijednosti zamjenskog teksta za sliku ako slika ne može biti prikazana. Razlog ne prikazivanju slike može biti pogrješka src svojstva, ili ako korisnik koristi čitač zaslona za osobe s oštećenjem.

Primjer dodavanja alt svojstva:

<img src="krajolik.jpg" alt="Zimski krajolik" />

Svojstva slika: height i width

Svojstva slike height i width služe određivanju visine i širine slike na zaslonu.

Vrijednosti svojstva unosimo u pikselima.

Primjer korištenja svojstava height i width:

<img src="papiga.jpg" alt="Papiga arara" width="320" height="180" />

U slučaju da ne navedemo obadva svojstva preglednik ne će znati veličinu slike. Učinak je da će se raspored web stranice tijekom učitavanja mijenjati.