HTML posebni znakovi : Symbols and Characters

Simboli i posebni znakovi

HTML omogućava prikaz simbola i posebnih znakova kao što su npr. matematički simboli i posebni nacionalni grafemi.

HTML simbole i posebne znakove možemo umetnuti u HTML kôd na tri načina:

  • Unosom rednog broja simbola ili posebnog znaka
  • Unosom naziva simbola ili posebnog znaka
  • Unosom simbola ili posebnog znaka pomoću kopiraj & zalijepi načina

Web dizajn simboli

Broj simbola ili znaka : Character entity reference

Ako želimo unijeti simbol copyright © treba u HTML dokument upisati iza znakova &# redni broj 169, kojeg treba slijediti znak točka-zarez, npr: ©

Popis brojeva simbola i posebnih znakova se nalazi u tablici na dnu ove stranice.

Donji kod upisujemo u html datoteku:

<p>Copyright: &#169;Moj web dizajn, 5.2015.</p>

Izgled u web pregledniku je:

Copyright: ©Moj web dizajn, 5.2015.

Naziv simbola ili znaka : Numeric character reference

Simbol copyright © možemo i unijeti tako da u HTML dokument upišemo naziv oznake &copy iza kojeg treba slijediti obavezno znak točka-zarez. Nazivi su definirani Unicode 2.0 standardom.

Hrvatski grafemi nemaju vlastite nazive.

Popis naziva simbola i posebnih znakova se nalazi u tablici na dnu ove stranice.

Donji kod upisujemo u html datoteku:

<p>Copyright: &copy;Moj web dizajn, 5.2012.</p>

Izgled u web pregledniku je:

Copyright: ©Moj web dizajn, 5.2015.

Kopiraj & zalijepi način : Copy & paste method

Postupak je općepoznat. Označimo simbol ili poseban znak u popisu znakova odaberemo naredbu copy i na mjestu gdje ga želimo umetnuti odaberemo naredbu paste.


Tablica brojeva, naziva i simbola

Dec

Hex

Simbol

Broj

Naziv

34
 
38
 
60
 
62

22
 
26
 
3C
 
3E

"
 
&
 
<
 
>

&#34;
 
&#38;
 
&#60;
 
&#62;

&quot;
 
&amp;
 
&lt;
 
&gt;

 

Dec

Hex

Simbol

Broj

Naziv

160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175

A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
AA
AB
AC
AD
AE
AF

 
¡
¢
£
¤
¥
¦
§
¨
©
ª
«
¬
­
®
¯

&#160;
&#161;
&#162;
&#163;
&#164;
&#165;
&#166;
&#167;
&#168;
&#169;
&#170;
&#171;
&#172;
&#173;
&#174;
&#175;

&nbsp;
&iexcl;
&cent;
&pound;
&curren;
&yen;
&brvbar;
&sect;
&uml;
&copy;
&ordf;
&laquo;
&not;
&shy;
&reg;
&macr;

 

Dec

Hex

Simbol

Broj

Naziv

176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191

B0
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
BA
BB
BC
BD
BE
BF

°
±
²
³
´
µ

·
¸
¹
º
»
¼
½
¾
¿

&#176;
&#177;
&#178;
&#179;
&#180;
&#181;
&#182;
&#183;
&#184;
&#185;
&#186;
&#187;
&#188;
&#189;
&#190;
&#191;

&deg;
&plusmn;
&sup2;
&sup3;
&acute;
&micro;
&para;
&middot;
&cedil;
&sup1;
&ordm;
&raquo;
&frac14;
&frac12;
&frac34;
&iquest;

 

Dec

Hex

Simbol

Broj

Naziv

192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207

C0
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
CA
CB
CC
CD
CE
CF

À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
É
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï

&#192;
&#193;
&#194;
&#195;
&#196;
&#197;
&#198;
&#199;
&#200;
&#201;
&#202;
&#203;
&#204;
&#205;
&#206;
&#207;

&Agrave;
&Aacute;
&Acirc;
&Atilde;
&Auml;
&Aring;
&AElig;
&Ccedil;
&Egrave;
&Eacute;
&Ecirc;
&Euml;
&Igrave;
&Iacute;
&Icirc;
&Iuml;

 

Dec

Hex

Simbol

Broj

Naziv

208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223

D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
DA
DB
DC
DD
DE
DF

Ð
Ñ
Ò
Ó
Ô
Õ
Ö
×
Ø
Ù
Ú
Û
Ü
Ý
Þ
ß

&#208;
&#209;
&#210;
&#211;
&#212;
&#213;
&#214;
&#215;
&#216;
&#217;
&#218;
&#219;
&#220;
&#221;
&#222;
&#223;

&ETH;
&Ntilde;
&Ograve;
&Oacute;
&Ocirc;
&Otilde;
&Ouml;
&times;
&Oslash;
&Ugrave;
&Uacute;
&Ucirc;
&Uuml;
&Yacute;
&THORN;
&szlig;

 

Dec

Hex

Simbol

Broj

Naziv

224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239

E0
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
EA
EB
EC
ED
EE
EF

à
á
â
ã
ä
å
æ
ç
è
é
ê
ë
ì
í
î
ï

&#224;
&#225;
&#226;
&#227;
&#228;
&#229;
&#230;
&#231;
&#232;
&#233;
&#234;
&#235;
&#236;
&#237;
&#238;
&#239;

&agrave;
&aacute;
&acirc;
&atilde;
&auml;
&aring;
&aelig;
&ccedil;
&egrave;
&eacute;
&ecirc;
&euml;
&igrave;
&iacute;
&icirc;
&iuml;

 

Dec

Hex

Simbol

Broj

Naziv

240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255

F0
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
FA
FB
FC
FD
FE
FF

ð
ñ
ò
ó
ô
õ
ö
÷
ø
ù
ú
û
ü
ý
þ
ÿ

&#240;
&#241;
&#242;
&#243;
&#244;
&#245;
&#246;
&#247;
&#248;
&#249;
&#250;
&#251;
&#252;
&#253;
&#254;
&#255;

&eth;
&ntilde;
&ograve;
&oacute;
&ocirc;
&otilde;
&ouml;
&divide;
&oslash;
&ugrave;
&uacute;
&ucirc;
&uuml;
&yacute;
&thorn;
&yuml;

 

Dec

Hex

Simbol

Broj

Naziv

262
263
268
269
272
273
352
353
381
382

0106
0107
010C
010D
0110
0111
0160
0161
017D
017E

ć
Ć
č
Č
đ
Đ
š
Š
ž
Ž

&#262;
&#263;
&#268;
&#269;
&#272;
&#273;
&#352;
&#353;
&#381;
&#382;