HTML odlomci : Paragraphs

HTML Odlomak : HTML Paragraph

Tekst u html dokument unosimo korištenjem elementa odlomka. Element odlomka je blok element i nakon završne oznake elementa automatski prelazi u novi redak.

Primjer:

<p>Velika slova u tekstu</p>
<p>Naglašen tekst</p>

HTML Savjeti : HTML Tips

Unutar html dokumenta ne možemo umetati dodatne razmake ili nove retke jednostanim umetanjem u dokument bilo unutar html elemenata ili između njih.

U slijedećem kôdu će svi dodani novi redci između dva elementa odlomka će biti zanemareni.

<p>Prvi odlomak</p>
<p>Drugi odlomak</p>

Zarada i web dizajn? - Naravno!

HTML Novi redak : HTML Line Break

Kada želimo dodati prelazak teksta u novi redak potrebno je koristiti element za novi redak <br />. Ovaj element je prazan što znači da ima samo početnu oznaku elementa te na kraju obavezno stavljamo oznaku /.

Primjer:

<br />

HTML Oblikovanje teksta : HTML Text formatting

U donjem primjeru navedeni su elementi oblikovanja teksta. Svi ovi elementi su linijskog tipa i zato ne uzrokuju prelazak u novi redak.

<b>Podebljan tekst</b>
<big>Velika slova u tekstu</big>
<em>Naglašen tekst</em>
<i>Nakošen tekst</i>
<small>Mala slova u tekstu</small>
<strong>Deblja slova u tekstu</strong>
<sub>Slova u indeksu</sub>
<sup>Slova u eksponentu</sup>

Izgled u web pregledniku:

Podebljan tekst

Velika slova u tekstu

Naglašen tekst

Nakošen tekst

Mala slova u tekstu

Deblja slova u tekstu

Slova u indeksu a ovo su Slova u eksponentu