HTML oblikovanje teksta : Text Formatting

Oblikovanje teksta : Text formatting

U donjem primjeru navedeni su elementi za oblikovanje teksta. Svi ovi elementi su linijskog tipa i zato ne uzrokuju prelazak u novi redak. Elemente <strong> i <em> koristimo kada želimo naglasiti da je tekst važan.

Svi preglednici prikazuju sadržaj elementa <strong> podebljano kao i sadržaj elementa <b> a sadržaj elementa <em> nakošeno kao i elementa <i>.

<b>Podebljan tekst</b>
<big>Velika slova u tekstu</big>
<em>Naglašen tekst</em>
<i>Nakošen tekst</i>
<small>Mala slova u tekstu</small>
<strong>Deblja slova u tekstu</strong>
<sub>Slova u indeksu</sub>
<sup>Slova u eksponentu</sup>
<ins>Umetnut tekst</ins>
<del>Obrisan tekst</del>

Izgled u web pregledniku:

Podebljan tekst
Velika slova u tekstu
Naglašen tekst
Nakošen tekst
Mala slova u tekstu
Deblja slova u tekstu
Slova u indeksu, a ovo su slova u eksponentu
Ovo je umetnuti tekst a ovo je obrisan tekst.

Web dizajn škola? – Odlično!

Oblikovanja izlaznog teksta: Output text formatting

U donjem primjeru navedeni su elementi oblikovanja izlaznog teksta. Elementi <code>, <samp> i <kbd> prikazuju neproporcionalna slova. Element <kbd> uz to prikazuje podebljana slova, a <samp> nakošena slova.

Element <var> prikazuje nakošena slova a element <pre> čuva razmake i prelazak u novi redak kako je napisano u html dokumentu.

<code>Tekst računalnog koda</code>
<kbd>Tekst unesen putem tipkovnice</kbd>
<samp>Primjer računalnog koda</samp>
<tt>Teletip tekst</tt>
<var>Tekst varijable</var>
<pre>Preformatirani tekst
koji se nalazi u više redaka
bez
umetanja elemenata za novi redak i
sa       sačuvanim     razmacima</pre>

Izgled u web pregledniku: