HTML nazivi boja : Color Names

Tablica naziva boja : Color names table

Postoji 146 naziva boja je definiranih u HTML i CSS specifikacijama boja (16 osnovnih boja i dodatnih 130).

U tablici se nalazi popis boja, zajedno s HEX i RGB vrijednostima.

16 osnovnih boja su: aqua, black, blue, fuchsia, gray, green, lime, maroon, navy, olive, purple, red, silver, teal, white i yellow.

Web dizajn i boje


Naziv boje

 

HEX

RGB

AliceBlue

 

F0F8FF

240,248,255

AntiqueWhite

 

FAEBD7

250,235,215

Aqua

 

00FFFF

0,255,255

Aquamarine

 

7FFFD4

127,255,212

Azure

 

F0FFFF

240,255,255

Beige

 

F5F5DC

245,245,220

Bisque

 

FFE4C4

255,228,196

Black

 

000000

0,0,0

BlanchedAlmond

 

FFEBCD

255,235,205

Blue

 

0000FF

0,0,255

BlueViolet

 

8A2BE2

138,43,226

Brown

 

A52A2A

165,42,42

BurlyWood

 

DEB887

222,184,135

CadetBlue

 

5F9EA0

95,158,160

Chartreuse

 

7FFF00

127,255,0

Chocolate

 

D2691E

210,105,30

Coral

 

FF7F50

255,127,80

CornflowerBlue

 

6495ED

100,149,237

Cornsilk

 

FFF8DC

255,248,220

Crimson

 

DC143C

220,20,60

Cyan

 

00FFFF

0,255,255

DarkBlue

 

00008B

0,0,139

DarkCyan

 

008B8B

0,139,139

DarkGoldenRod

 

B8860B

184,134,11

DarkGray

 

A9A9A9

169,169,169

DarkGreen

 

006400

0,100,0

DarkKhaki

 

BDB76B

189,183,107

DarkMagenta

 

8B008B

139,0,139

DarkOliveGreen

 

556B2F

85,107,47

DarkOrange

 

FF8C00

255,140,0

DarkOrchid

 

9932CC

153,50,204

DarkRed

 

8B0000

139,0,0

DarkSalmon

 

E9967A

233,150,122

DarkSeaGreen

 

8FBC8F

143,188,143

DarkSlateBlue

 

483D8B

72,61,139

DarkSlateGrey

 

2F4F4F

47,79,79

DarkTurquoise

 

00CED1

0,206,209

DarkViolet

 

9400D3

148,0,211

DeepPink

 

FF1493

255,20,147

DeepSkyBlue

 

00BFFF

0,191,255

DimGray

 

696969

105,105,105

DodgerBlue

 

1E90FF

30,144,255

FireBrick

 

B22222

178,34,34

FloralWhite

 

FFFAF0

255,250,240

ForestGreen

 

228B22

34,139,34

Fuchsia

 

FF00FF

255,0,255

Gainsboro

 

DCDCDC

220,220,220

GhostWhite

 

F8F8FF

248,248,255

Gold

 

FFD700

255,215,0

GoldenRod

 

DAA520

218,165,32

Grey

 

808080

128,128,128

Green

 

008000

0,128,0

GreenYellow

 

ADFF2F

173,255,47

HoneyDew

 

F0FFF0

240,255,240

HotPink

 

FF69B4

255,105,180

IndianRed

 

CD5C5C

205,92,92

Indigo

 

4B0082

75,0,130

Ivory

 

FFFFF0

255,255,240

Khaki

 

F0E68C

240,230,140

Lavender

 

E6E6FA

230,230,250

LavenderBlush

 

FFF0F5

255,240,245

LawnGreen

 

7CFC00

124,252,0

LemonChiffon

 

FFFACD

255,250,205

LightBlue

 

ADD8E6

173,216,230

LightCoral

 

F08080

240,128,128

LightCyan

 

E0FFFF

224,255,255

LightGoldenRodYellow

 

FAFAD2

250,250,210

LightGray

 

D3D3D3

211,211,211

LightGreen

 

90EE90

144,238,144

LightPink

 

FFB6C1

255,182,193

LightSalmon

 

FFA07A

255,160,122

LightSeaGreen

 

20B2AA

32,178,170

LightSkyBlue

 

87CEFA

135,206,250

LightSlateGray

 

778899

119,136,153

LightSteelBlue

 

B0C4DE

176,196,222

LightYellow

 

FFFFE0

255,255,224

Lime

 

00FF00

0,255,0

LimeGreen

 

32CD32

50,205,50

Linen

 

FAF0E6

250,240,230

Magenta

 

FF00FF

255,0,255

Maroon

 

800000

128,0,0

MediumAquaMarine

 

66CDAA

102,205,170

MediumBlue

 

0000CD

0,0,205

MediumOrchid

 

BA55D3

186,85,211

MediumPurple

 

9370D8

147,112,219

MediumSeaGreen

 

3CB371

60,179,113

MediumSlateBlue

 

7B68EE

123,104,238

MediumSpringGreen

 

00FA9A

0,250,154

MediumTurquoise

 

48D1CC

72,209,204

MediumVioletRed

 

C71585

199,21,133

MidnightBlue

 

191970

25,25,112

MintCream

 

F5FFFA

245,255,250

MistyRose

 

FFE4E1

255,228,225

Moccasin

 

FFE4B5

255,228,181

NavajoWhite

 

FFDEAD

255,222,173

Navy

 

000080

0,0,128

OldLace

 

FDF5E6

253,245,230

Olive

 

808000

128,128,0

OliveDrab

 

6B8E23

107,142,35

Orange

 

FFA500

255,165,0

OrangeRed

 

FF4500

255,69,0

Orchid

 

DA70D6

218,112,214

PaleGoldenRod

 

EEE8AA

238,232,170

PaleGreen

 

98FB98

152,251,152

PaleTurquoise

 

AFEEEE

175,238,238

PaleVioletRed

 

D87093

219,112,147

PapayaWhip

 

FFEFD5

255,239,213

PeachPuff

 

FFDAB9

255,218,185

Peru

 

CD853F

205,133,63

Pink

 

FFC0CB

255,192,203

Plum

 

DDA0DD

221,160,221

PowderBlue

 

B0E0E6

176,224,230

Purple

 

800080

128,0,128

Red

 

FF0000

255,0,0

RosyBrown

 

BC8F8F

188,143,143

RoyalBlue

 

4169E1

65,105,225

SaddleBrown

 

8B4513

139,69,19

Salmon

 

FA8072

250,128,114

SandyBrown

 

F4A460

244,164,96

SeaGreen

 

2E8B57

46,139,87

SeaShell

 

FFF5EE

255,245,238

Sienna

 

A0522D

160,82,45

Silver

 

C0C0C0

192,192,192

SkyBlue

 

87CEEB

135,206,235

SlateBlue

 

6A5ACD

106,90,205

SlateGray

 

708090

112,128,144

Snow

 

FFFAFA

255,250,250

SpringGreen

 

00FF7F

0,255,127

SteelBlue

 

4682B4

70,130,180

Tan

 

D2B48C

210,180,140

Teal

 

008080

0,128,128

Thistle

 

D8BFD8

216,191,216

Tomato

 

FF6347

255,99,71

Turquoise

 

40E0D0

64,224,208

Violet

 

EE82EE

238,130,238

Wheat

 

F5DEB3

245,222,179

White

 

FFFFFF

255,255,255

WhiteSmoke

 

F5F5F5

245,245,245

Yellow

 

FFFF00

255,255,0

YellowGreen

 

9ACD32

154,205,50