HTML komentari : HTML Comments

Komentari

Komentare možemo unositi bilo gdje unutar html dokumenta i taj dio teksta ne će biti prikazan u web pregledniku. Web preglednik zanemaruje sadržaj komentara kod prikaza web stranice.

No komentar ćemo vidjet ako pristupimo izvornom html dokumentu (npr. korištenjem naredbe View->Source Code u web pregledniku). Korištenjem komentara možemo dokumentirati zadaću koju ima pojedini dio html kôda ili zabilježiti specifičnost koju smo koristili pri kodiranju. Također možemo privremeno ili trajno isključiti dio html kôda kako bi lakše pronašli grješku.

<!--
Ovim nizom znakova počinjemo tekst koje će se nalaziti u komentaru

Slijedeći niz označava zatvaranje komentara:
-->

U boljem html editoru komentar će biti ispisan sivim slovima kako bi se razlikovao od ostatka koda.

Web dizajn i komentari

Primjer komentara:

<!doctype HTML>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8" />
</head>
<body>
  <a href="http://wwww.mojwebdizajn.net">
    Poveznica na Web dizajn
  </a>
  <br />
  <!-- Iza poveznice umetnut je prazan redak. -->
  <p>Prvi odlomak.</p>
  <!-- Komentar iza prvog odlomka. -->
</body>
</html>

Ovaj primjer izgleda ovako u web pregledniku:

Poveznica na Web dizajn

Prvi odlomak.