HTML klase i identifikatori : Classes and IDs

Pristup pojedinim HTML elementima

Oznake klase i identifikatora koristimo u CSS-u ili JavaScriptu za pristup pojedinim HTML elementima.

Svojstvo identifikatora : ID Attribute

Svojstvo identifikatora koristimo pri definiranju svojstava jedinstvenog elementa.

Dodjeljivanjem HTML elementu vrijednost id svojstva dodjeljujemo mu zapravo naziv identifikatora.

Primjer dodjeljivanja svojstva identifikatora:

<div id="sidebar">
  <!-- Kôd koji se nalazi unutar ovog dijela -->
</div>

Slijedeći css kôd primjenjuje se na HTML element koji ima postavljeno svojstvo id="sidebar" (u gornjem primjeru na element <div>).

Oznaka id selektora u css-u počinje s znakom ljestve '#'.

#sidebar {
  text-align: center;
  color: blue;
}

Počinjem web dizajn!

Svojstvo klase : Class Attribute

Za razliku od identifikatora svojstvo klase koristimo za definiranje svojstava više elementa unutar html dokumenta.

Dodjeljivanjem HTML elementu vrijednost class svojstvu dodjeljujemo naziv klase.

Primjer html koda koji ima postavljeno svojstvo class na "podvuceno".

<h1 class="podvuceno">Naslov je podvučen.</h1>
<p class="podvuceno">I tekst je također podvučen.</p>

Slijedeći css kod primjenjuje se na sve HTML elemente koji imaju postavljeno svojstvo class="podvuceno" (u gornjem primjeru na elemente <h1> i <p>).

Oznaka css selektora klase počinje s znakom točka '.' za razliku od oznake selektora identifikatora koji počinje s znakom ljestve '#.'

.podvuceno {
  text-decoration: underline;
  color: green;
}