HTML i JavaScript : HTML and JavaScript

Povezivanje s JavaScript-om : Include JavaScript


  • Interne skripte
  • Vanjsko povezivanje
  • Događaji u HTML elementu

Interne skripte : Internal Scripts

Kôd možemo umetnuti između početne i završne oznake html elementa <script>. <script> element se može nalaziti bilo unutar <head> ili <body> dijela web stranice.

Primjer umetanja JavaScript kôda unutar <head> elementa po XHTML standardu:

<!doctype HTML>
<head>
	<script language="javascript" type="text/javascript" >
	//<![CDATA[
	<!-- Sadržaj JavaScript kôda -->
	//]]>
	</script>
</head>

JavaScript i web dizajn? Svakako!

Vanjsko povezivanje : External JavaScript Code

Koristeći vanjsko povezivanje s JavaScriptom, njegove funkcije možemo koristiti na više web stranica.

Povezivanje s vanjskom .js datotekom obavljamo dodavanjem vrijednosti src svojstvu u početnoj oznaci html elementa <script>. Kada je dodijeljena vrijednost svojstvu src, <script> element ne smije sadržavati interni kôd.

Primjer povezivanja html dokumenta s vanjskom JavaScript datotekom (u ovom primjeru datoteka u kojoj se nalazi JavaScript kôd se zove skripta.js):

<script type="text/javascript" src="skripta.js">

U HTML elementu : Inside HTML elements

JavaScript događaje možemo umetnuti i unutar pojedinih html elemenata dodavanjem nazivu događaja kao vrijednosti kôd u JavaScriptu.

Primjer dodavanja JavaScript kôda događaju onmouseover (Događaj se okida kada se miš nalazi na području koje pokriva element. Za blok elemente to površina cijelog retka roditeljskog elementa).

<h3 onmouseover="alert('Miš se nalazi iznad!')">Moj web dizajn</h3>

Gornji primjer u web pregledniku imao bi slijedeći izgled a kada miš dovedemo na područje naslova ispisat će se navedena poruka u pop-up prozoru:

Moj web dizajn