HTML hrvatske kodne stranice : Croatian Code Page

Hrvatske kodne stranice : Croatian Code Page

U vrijeme nastanka osobnih računala njihov razvoj se nalazio prvenstveno na engleskom govornom području. Veličina znakova je bila 8x8 piksela i pamtili su se u memoriji kao kodovi za prikaz na ekranu. Znakovno sučelje je dominiralo nad grafičkim u današnjem smislu. Izgled znakova bio je upisan u trajnu memoriju računala. Broj različitih znakova koji su se mogli prikazati na zaslonu bio je ograničen na 256 (najveći broj različitih znakova unutar jednog bajta).

Prva 32 znaka nisu korišteni za ispis nego npr. za prelazak u novi redak, pomicanje kursora po zaslonu, zvuk tipkovnice i sl. Posljednjih 128 znakova koristilo se za kosa slova (italics). Raspored znakova se zvao se ASCII.

Već tada je postojao problem jezika koji su imala različite znakove od engleskog pa time i hrvatskih grafema. Tadašnje rješenje bilo je zamijeniti određene posebne znakove (vidi tablicu) s hrvatskim dijakritičkim znakovima.


ISO 8859-2 Č č Ć ć Š š Đ đ Ž ž
ASCII ^ ~ ] } [ { \ | @ '

Web dizajn danas

Standardi kodnih stranica : Code Page Standards

Tijekom razvoja računala na različite se načine rješavao ovaj problem. Naravno najbolji način je bio uključivanje hrvatskih znakova unutar kodnih stranica. Postojali su različiti rasporedi znakova (kodne stranice). Microsoft je nudio svoje rješenje u Win-1250 kodnoj stranici. Međunarodni standard je nudio rješenje u ISO-8859-2 kodnoj stranici. Konačno rješenje se pojavilo u Unicode UTF-8 rasporednu znakova koji podupire mnoštvo različitih jezika i grafema a među njima i hrvatske dijakritičke znakove.

Kada pišemo html kod potrebno je spremiti tekstnu datoteku u ispravnom rasporedu znakova (kodnoj stranici). U slučaju da to ne učinimo hrvatski znakovi ne će biti prikazani ispravno.

Današnji web preglednici automatski se prilagođavaju kodnoj stranici kojom je napisana web stranica i time usklađuje prikaz s onom kodnom stranicom koja je izabrana (ili automatski postavljena) prilikom snimanja html dokumenta.

Unutar html koda u <head> sekcije potrebno je ubaciti samo jedan od slijedeća tri retka:


<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-2">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">

AŽURIRANO: Dolaskom HTML 5 standarda skraćen je način na koji definiramo kako se radi o UTF-8 standardu:

<meta charset="UTF-8" />