HTML tagovi : HTML Tags

HTML tagovi i elementi : HTML tags and elements


Elementi daju strukturu html dokumentu i govore web pregledniku kako i što će vaša web stranica sadržavati. Općeniti elementi se sastoje od početnog taga, nekog sadržaja i završnog taga. Ponegdje se početni i završni tag nazivaju i početna odnosno završna oznaka elementa.

Tagovi su oznake web pregledniku za početak i kraj nekog elementa. Svi tagovi počinju sa znakom manje od "<" a završavaju znakom veće od ">"

Općenito govoreći, postoje dvije vrste tagova: otvarajući tagovi npr. <html> i zatvarajući tagovi </html> Jedina razlika između otvarajućeg taga i zatvarajućeg taga je kosa crta "/". Sadržaj teksta se stavlja između otvarajuće i zatvarajuće oznake taga.

Jedino što je potrebno u html-u je poznavanje html elemenata i njihovih svojstava. Učenje html-a je poznavanje i korištenje različitih tagova.


Web dizajn je za 5+!!!

HTML Sintaksna pravila : HTML Syntax Rules


  • Svi elementi i njihova svojstva pišu se malim slovima
  • Sve vrijednosti svojstava elemenata moraju biti unutar dvostrukih navodnika
  • Svi elementi moraju biti zatvoreni.
  • Za parne elemente moraju se pisati početna i završna oznaka elementa.
  • Prazni elementi moraju biti pravilno zatvoreni kosom crtom na kraju oznake.

Parni HTML elementi se sastoje od početne i završne oznake.

Primjer parnog HTML elementa (element odlomka):

<p>Tekst odlomka</p>

Primjer praznog HTML elementa (prelazak u novi red):

<br />

HTML Blok elementi : HTML Block Elements

Sadržaj blok elementa uvijek se ispisuje u novom retku. Mogu unutar sebe sadržavati druge blok ili linijske elemente.

Primjer blok elemenata su html elementi <p>, <h1>...<h6>, <table>...

Strukturni blok element je element <div> kojem dodajemo svojstva klase ili identifikatora kako bi ga povezali s CSS ili JavaScript kodom.

HTML Linijski elementi : HTML Inline Elements

Linijski elementi nastavljaju se ispisivati u istom retku. Ne mogu unutar sebe sadržavati blok elemente ali mogu druge linijske elemente.

Primjer linijskih elemenata su html elementi <img>, <a>, <em>, <strong>...

Strukturni linijski element je element <span> kojem dodajemo svojstva klase ili identifikatora kako bi ga povezali s CSS ili JavaScript kodom.