HTML div i span : Divs and Spans

Div i span strukturni elementi

<div> i <span> elemente koristimo pri definiranju CSS svojstava HTML dokumenta ili pri dinamičkoj promjeni sadržaja web stranice korištenjem JavaScripta.

<div> i <span> elementi definiraju logičke cjeline web stranice.

Div strukturni element

<div> element je blok strukturni element. Opis blok i linijskih elemenata nalazi se na kraju ovog članka.

Unutar <div> elementa mogu se nalaziti ugniježđeni skoro svi html elementi.

Tri osnovna svojstva <div> elementa su:

  • style – definiranje css svojstava
  • class – određuje naziv klase za pristup elementu iz CSS-a ili JavaScripta
  • id - jedinstveni identifikator za pristup elementu iz CSS-a ili JavaScripta

Moj web dizajn

Span strukturni element

<span> element je linijski strukturni element.

Unutar <span> elementa se mogu nalaziti ugniježđeni samo linijski html elementi.

Tri osnovna svojstva <span> elementa su:

  • style – definiranje css svojstava
  • class – određuje naziv klase za pristup elementu iz CSS-a ili JavaScripta
  • id - jedinstveni identifikator za pristup elementu iz CSS-a ili JavaScripta

Blok i linijski elementi : Block and Inline Elements

Razlikujemo dvije osnovne vrste HTML elemenata:

a) Blok elemente

Sadržaj blok elementa uvijek se ispisuje u novom retku. Mogu unutar sebe sadržavati druge blok ili linijske elemente. Primjer blok elemenata su html elementi <p>, <h1>...<h6>, <table>... Strukturni blok element je element <div> kojem dodajemo svojstva klase ili identifikatora kako bi ga povezali s CSS ili JavaScript kodom.

b) Linijski elementi

Linijski elementi nastavljaju se ispisivati u istom retku. Ne mogu unutar sebe sadržavati blok elemente ali mogu druge linijske elemente. Primjer linijskih elemenata su html elementi <img>, <a>, <em>, <strong>... Strukturni linijski element je element <span> kojem dodajemo svojstva klase ili identifikatora kako bi ga povezali s CSS ili JavaScript kodom.