HTML boje : HTML Colors

HTML boja teksta : Text Color

Pogledajmo u primjeru kako možemo promijeniti boju teksta u plavu korištenjem (engleskog) naziva boje:

<p style="color: blue;">Ovaj odlomak je plave boje</p>

Drugi način je korištenje pune heksadekadske notacije. I u ovom primjeru bojamo tekst plavom bojom. Vrijednosti pojedine komponente zadane su jednim bajtom (0 do 255) pretvorenim u heksadekadsku vrijednost. Prva dva heksadekadska znaka određuju crvenu (engl. red) komponentu, druga dva zelenu (engl. green), a treća dva plavu (engl. blue):

<p style="color: #0033FF;">I ovaj odlomak je plave boje</p>

U slijedećem primjeru koristimo skraćenu heksadekadsku notaciju i bojamo tekst plavom bojom. Skraćena notacija je moguća kada su kod sva tri para heksadekadskih znamenki jednaka (kod crvene komponente su oba znaka nula, kod zelene 3 a kod plave F).

<p style="color: #03F;">Ovaj odlomak je također plave boje</p>

U ovom primjeru unosimo dekadsku vrijednosti pojedine komponente boje. Prva brojka određuje crvenu (engl.red) komponentu, druga zelenu (engl. green), a treća plavu (engl. blue):

<p style="color: rgb(0, 255, 0);">Ovaj odlomak je zelene boje</p>

Boje : Colors

Html boje web stranica osigurava skupinu alata i poveznica na web stranice gdje možete naći potrebne html boje. Html karton boja i html berač boja uvelike olakšavaju taj postupak.

HTML tablica kodova boja : Color Codes Table

HTML tablica naziva boja : Color names table
Web dizajn i boje

Karton boja : Color chart

Pomoću dinamičkog izbora boja možete dobiti hex kodove za osnovne boje. Kliknite na kvadratić boje i pojavit će se okvir sa bojom i njezinim hex kodom.