HTML boja pozadine : Background Color

Svojstvo boje pozadine

Odvajanjem sadržaja web stranice od izgleda pojedina svojstva html elemenata postala su zastarjela i više se ne koriste. Jedno od tih svojstava je bgcolor pomoću kojeg se definirala boja pozadine cijele stranice ili ćelije u tablici.

Umetanje css svojstava u html se ne preporučuje radi nečitljivosti kôda. No, ponekad je poradi testiranja ponekad potrebne napraviti iznimku. Ovdje će biti prikazana ta iznimka.

Sve boje web dizajna

Zamjena svojstva bgcolor css svojstvom

Svojstvom background-color postavljamo boju pozadine elementa. Kada želimo dodati css svojstvo u html element trebamo dodijeliti vrijednost svojstvu elementa style.

Obrazac koji koristimo je dodavanje svojstva style unutar elementa odlomka kojem mijenjamo boju pozadine:

<p style="background-color: vrijednost;">

Moguće vrijednosti su:

  • ime boje (engleski nazivi): npr. yellow, black, purple
  • heksadekadska RGB vrijednost: npr. #FFFF00, #00FF00...
  • RGB kod boje – npr. rgb(255, 0, 0), rgb(255, 0, 255)

Ako želimo boju pozadine cijele web stranice postaviti u plavu dodjeljujemo svojstvo style <body> elementu.

Tri načina za to su:

<body style="background-color: blue;">
<body style="background-color: #0000FF;">
<body style="background-color: rgb(0,0,255);">

Nismo više ograničeni kao kod html svojstva bgcolor samo na određivanje boja pozadine cijele stranice ili ćelije u tablici.

Primjer promjene boje pozadine blok elementa naslova razine 1:

<h1 style="background-color: red;">Crveni naslov odlomka</h1>

Izgled u web pregledniku:

Primjer promjene boje pozadine linijskog elementa <em> unutar odlomka:

<p>Pozadina <em style="background-color: green;">zelene</em> riječi.</p>

Izgled u web pregledniku: