Uvod u CSS : CSS Introduction

HTML i CSS : HTML and CSS

CSS omogućava odvajanje html dokumenta (web stranice) od njegovog izgleda. Umetanje CSS svojstava u HTML je moguće na tri načina. Internim povezivanjem, vanjskim povezivanje ili umetanjem svojstava unutar samog CSS elementa.

Interno povezivanje : Internal Stylesheet

Ovaj način omogućava umetanje CSS svojstava između početne i završne oznake <head> elementa svakog elementa.

Primjer:

<html>
<head>
  <style>
     <!-- Ovdje dolaze CSS svojstva -->
  </style>
</head>
<body>

Ovaj način je dobar kod korištenja CSS svojstava u samo jednom html dokumentu (jednoj web stranici). Ne preporučuje se kad ista CSS svojstva koristimo u cijelom web sjedištu.

Vanjsko povezivanje : External Stylesheet

Svojstva koja želimo koristiti unutar cijelog web sjedišta spremamo u .css datoteku i povezujemo s html dokumentom.

U ovom primjeru smo povezali vanjsku datoteku naziva stil.css s html dokumentom.


<html>		
<head>
  <link rel="stylesheet" href="stil.css" />
</head>
<body>

Korištenjem vanjskog povezivanja omogućeno je cijelom web sjedištu korištenje iste CSS datoteke. Time je olakšano i pojednostavljeno održavanje web sjedišta.

Voliš web dizajn? Super!!!

Umetanje svojstava u html elemente : Inline Styles

Za umetanje CSS svojstava unutar samog html elementa moramo koristiti svojstvo elementa style. Dodavanje vrijednosti svojstvu style možemo definirati bilo koje od CSS svojstava.

U ovom primjeru dodajemo html odlomku svojstvu boje teksta vrijednost crveno:


<p style="color:red;">Crvena boja teksta</p>