CSS širina i visina : CSS Width and Height

Svojstva CSS širine i visine se ne nasljeđuju.

Širina : Width

Svojstvo width služi određivanju širine elementa . Ukoliko sadržaj elementa prelazi granice širine ili visine svojstvom overflow možemo zadati što se događa sa sadržajem izvan područja elementa.

Primjer:

width: vrijednost;

Vrijednost može biti:

 • auto
 • duljina širine
 • postotak širine roditeljskog elementa

Web dizajn sve bolje i bolje?

Maksimalna širina : Max Width

Svojstvo max-width služi određivanju maksimalne širine elementa.

Primjer:

max-width: vrijednost;

Vrijednost može biti:

 • none
 • duljina maksimalne širine
 • postotak maksimalne širine roditeljskog elementa (%)

Minimalne širina : Min Width

Svojstvo min-width služi određivanju minimalne širine elementa.

Primjer:

min-width: vrijednost;

Vrijednost može biti:

 • duljina minimalne širine
 • postotak minimalne širine roditeljskog elementa (%)

Visina : Height

Svojstvo height služi određivanju visine elementa. Ukoliko sadržaj elementa prelazi granice širine ili visine svojstvom overflow možemo zadati što se događa sa sadržajem izvan područja elementa.

Primjer:

height: vrijednost;

Vrijednost može biti:

 • auto
 • duljina visine
 • postotak visine (%)

Web dizajn za tebe? Svakako!

Visina retka : Line Height

Svojstvo line-height služi određivanju visine između redaka .

Primjer:

line-height: vrijednost;

Vrijednost može biti:

 • normal
 • broj
 • duljina visine
 • postotak visine (%)

Maksimalna visina: Max Height

Svojstvo max-height služi određivanju maksimalne visine elementa.

Primjer:

max-height: vrijednost;

Vrijednost može biti:

 • none
 • duljina maksimalne visine
 • postotak maksimalne visine (%)

Minimalne visina : Min Height

Svojstvo min-height služi određivanju minimalne visine elementa.

Primjer:

min-height: vrijednost;

Vrijednost može biti:

 • duljina minimalne visine
 • postotak minimalne visine (%)