CSS odmaci : CSS Padding

Svojstva CSS odmaka se ne nasljeđuju s roditelja na potomke.

Odmak : Padding

Svojstvom padding možemo postaviti odmak koji se nalazi između obruba (engl. border) i sadržaja (engl. content) HTML elemenata. Pomoću ovog svojstva možemo odjednom postaviti gornji, desni, donji i lijevi odmak elementa. Nije obavezno navesti sve vrijednosti.

Većinu pravila koja se odnose na margine možemo primijeniti na odmake, međutim ne postoji "auto" vrijednost, i ne možemo postaviti negativnu vrijednost.

Vrijednost svojstva padding može se postaviti kao:

  • duljina
  • postotak

Primjer unosa sve četiri stranice odmaka (gornji je 20px, desni 15px, donji 10px i lijevi 5px):

padding: 20px 15px 10px 5px;

Primjer unosa tri stranice odmaka (gornji je 20px, desni 15px, donji 10px). Vrijednost nenavedenog odmaka se uzima od nasuprotnog odmaka (dakle lijevi odmak je jednak desnom = 15px):

padding: 20px 15px 10px;

Primjer unosa dvije stranice odmaka (gornji je 20px, desni 15px). Vrijednost nenavedenih odmaka se uzimaju od nasuprotnih odmaka (dakle lijevi odmak je jednak desnom = 15px, a donji odmak je jednak gornjem = 20px):

padding: 20px 15px;

Ako navedemo samo jednu vrijednost svojstva padding tada su sva četiri odmaka jednake vrijednosti:

padding: 15px;

Web dizajn za 5 !

Padding Top, Right, Bottom, Left

Koristeći svojstva padding-top, padding-right, padding-bottom i padding-left postavljamo samo jednu stranicu odmaka.

Obrazac korištenja je:

  padding-top: vrijednost;
  padding-right: vrijednost;
  padding-bottom: vrijednost;
  padding-left: vrijednost;

Vrijednost može biti u slijedećem obliku:

  • duljina
  • postotak

Kada neka vrijednost odmaka nije postavljena vrijednost odmaka je 0 (nula).

Ako je vrijednost odmaka postavljena na 0 (nulu) ne treba navoditi mjernu jedinicu (px, em...)