CSS margine : CSS Margins

Svojstva CSS margine se ne nasljeđuju od roditelja na potomke.

Margine : Margin

Svojstvom margin možemo postaviti margine koje se nalaze oko HTML elemenata. Pomoću ovog svojstva možemo odjednom postaviti gornju, desnu, donju i lijevu marginu elementa. Nije obavezno navesti sve vrijednosti.

Vrijednost svojstva margine može se postaviti kao:

  • duljina
  • postotak
  • auto

Primjer unosa sve četiri margine (gornja je 15px, desna 20px, donja 5px i lijeva 10px):

margin: 15px 20px 5px 10px;

Primjer unosa tri margine (gornja je 15px, desna 20px, donja 5px). Vrijednost nenavedene margine se uzima od nasuprotne margine (dakle lijeva margina je jednaka desnoj = 20px):

margin: 15px 20px 5px;

Primjer unosa dvije margine (gornja je 15px, desna 20px). Vrijednost nenavedenih margina se uzimaju od nasuprotne margine (dakle lijeva margina je jednaka desnoj = 20px, a donja margine je jednaka gornjoj = 15px):

margin: 15px 20px;

Ako navedemo samo jednu vrijednost svojstva margin tada su sve četiri margine jednake vrijednosti:

margin: 15px;

Web dizajn za tebe!

Margin Top, Right, Bottom, Left

Koristeći svojstva margin-top, margin-right, margin-bottom i margin-left postavljamo samo jednu stranice margine.

Obrazac korištenja je:

  margin-top: vrijednost;
  margin-right: vrijednost;
  margin-bottom: vrijednost;
  margin-left: vrijednost;

Vrijednost može biti u slijedećem obliku:

  • duljina
  • postotak
  • auto

Margine mogu biti postavljene i na negativnu vrijednost. Ako vrijednost margine nekog elementa nije postavljena vrijednost margine je 0 (nula).

Elementi kao što je odlomak mogu imati zadanu početnu vrijednost margine kod nekih preglednika te je potrebno postaviti je na 0 (nulu).

Ako je vrijednost postavljena na 0 (nulu) ne treba navoditi mjernu jedinicu (px, em...)