CSS popisi : CSS Lists

Svojstva CSS popisa se nasljeđuju.

Stil popisa : List Style

Svojstvo list-style služi za postavljanje slijedećih svojstava odjednom: list-style-image, list-style-position.

Primjer:

list-style: url('putanja_do_slike') inside;

Ovaj primjer odjednom postavlja slijedeća svojstva i dodjeljuje im vrijednosti:

list-style-image: url('putanja_do_slike');
list-style-position: inside;

CSS popisi i web dizajn? Svakako!

Slika stila popisa : List Style Image

Svojstvo list-style-image postavlja sliku numeričkog ili simboličkog popisa.

Obrazac korištenja je:

list-style-image: url('putanja_do_slike');

Položaj stila popisa: List Style Position

Svojstvo list-style-position koristimo kada želimo odabrati položaj slike u odnosu na popis (unutar ili izvan).

Možemo koristiti slijedeći obrazac:

list-style-position: vrijednost;

Moguće vrijednosti su:

 • inside
 • outside

Vrsta stila popisa: List Style Type

Svojstvo list-style-type koristimo za odabir vrste oznaka za simboličke ili numeričke popise.

Možemo koristiti slijedeći obrazac:

list-style-type: vrijednost;

Moguće vrijednosti su:

 • disc
 • circle
 • square
 • decimal
 • lower-roman
 • upper-roman
 • lower-alpha
 • upper-alpha
 • none