CSS poveznice : CSS Anchors

Pomoću pseudo klasa poveznica (linkova) određujemo ponašanje poveznice u određenom stanju. Stanja pseudo klasa (engl. Pseudo Classes) su prethodna posjećenost ili neposjećenost web stranice, položaj miša iznad poveznice ili stanje držanja pritisnute tipke miša na poveznici.

a: link

Opisuje stanje poveznice koja još nije bila posjećena od strane korisnikovog preglednika. Drugim riječima poveznica pokazuje na stranicu koja se ne nalazi u preglednikovoj lokalnoj memoriji (engl. history).

a: visited

Opisuje stanje poveznice koja još je već bila posjećena od strane korisnikovog preglednika. Drugim riječima poveznica pokazuje na stranicu koja se nalazi u preglednikovoj lokalnoj memoriji (engl. history).

a: hover

Opisuje stanje poveznice u trenutku kada se pokazivač miša nalazi na njoj.

a: active

Opisuje stanje poveznice za vrijeme kada korisnik pritisne tipku miša na poveznici (prije nego je otpusti).


Pseudo klase poveznica moramo navoditi zadanim redoslijedom. Primjer ispravnog redoslijeda pseudo klasa:

a:link {
	text-decoration: none;
}
a:visited {
	text-decoration: none;
}
a:hover {
	text-decoration: underline;
}
a:active {
	text-decoration: underline;
}