CSS tekst : CSS Text

Svojstva CSS teksta se nasljeđuju s roditelja na potomke.

Boja : Color

Koristimo slijedeći obrazac :

color: vrijednost;

Moguće vrijednosti su:

 • heksadekadska RGB vrijednost: npr. #FFFF00, #00CC00...
 • RGB kod boje – npr. rgb(0, 255, 0), rgb(0, 128, 128)
 • ime boje (engleski nazivi): npr. green, yellow, blue

Web dizajn i css? Naravno!

Ukrašavanje teksta : Text Decoration

Svojstvo text-decoration omogućava postavljanje crte ispod, iznad ili posred teksta, odnosno isključuje podcrtavanje teksta. Vrijednost blink postavlja treptanje teksta (ova mogućnost ne radi u Internet Exploreru)

Koristimo slijedeći obrazac:

text-decoration: vrijednost;

Moguće vrijednosti su:

 • none
 • underline
 • overline
 • line-through
 • blink

Uvlaka teksta : Text Indent

Svojstvo text-indent postavlja uvlaku prvog retka teksta.

Obrazac je slijedeći:

text-indent: vrijednost;

Moguće vrijednosti su:

 • duljina
 • postotak širine roditeljskog elementa

Razmak između slova : Letter Spacing

Svojstvo letter-spacing određuje razmak između slova. Postavljanje vrijednosti na 0 sprječava obostrano poravnanje teksta. Moguće je koristiti i negativne vrijednosti.

Koristimo slijedeći obrazac:

letter-spacing: vrijednost;

Primjer:

Ova su slova razmaknuta 8px.

Razmak između riječi : Word Spacing

Svojstvo word-spacing određuje razmak između riječi. Moguće je koristiti i negativne vrijednosti.

Koristimo slijedeći obrazac:

word-spacing: vrijednost;

Primjer:

Ove riječi su razmaknute 12px.

Preobrazba teksta : Text transform

Svojstvo text-transform nadzire veličinu slova u HTML elementu.

Koristimo slijedeći obrazac:

text-transform: vrijednost;

Moguće vrijednosti su:

 • none
 • capitalize
 • lowercase
 • uppercase