CSS stilovi : CSS styles

Svakom od CSS svojstava moramo dodijeliti vrijednost. Tako svojstvu boje teksta (svojstvo color) ili pozadinske boje (svojstvo background-color) dodjeljujemo vrijednost boje koja može biti engleski naziv boje (npr. red, green, blue, orange...). Kada istom selektoru dodjeljujemo dva ili više svojstava navodimo ih jedan iza drugoga.

h1 { 
 color: blue; 
 background-color: orange;
}

CSS svojstava koja u sebi imaju razmak

Vrijednosti koja u sebi imaju razmak moramo navesti unutar navodnika, primjer:

h1 { 
 color: blue; 
 font-family: "Times New Roman";
}

Redoslijed važnosti selektora

 1. Zadane vrijednosti web preglednika
 2. Vanjska css datoteka
 3. Css svojstva <style> unutar <head> dijela web stranice
 4. Umetnuta css svojstva unutar elementa (npr <p style ="color:blue;">tekst </p>)

CSS svojstva s većim rednim brojem imaju viši prioritet.

Web dizajn i css

CSS selektor potomka

Koristimo ga kada imamo više elemenata kojima želimo dodijeliti različita svojstva. Npr. unutar <header> elementa imamo odlomak <p>, a imamo također i unutar <article> elementa odlomak <p>. Pristupamo im različito kada želimo različita svojstva za isti element <p>:

Selektori su:

header p {		
 color: blue; 
 text-align: justify;	
}
article p {
 background-color: olive; 	
 text-align: left;	
}

CSS poravnanje teksta

<!DOCTYPE html>
<html lang="hr">
 <head>
 <meta charset="utf-8" />
 <title>Selektor elementa</title>
 <style>
  header p { 
   color: blue; 
   text-align: justify;	
  /* boja teksta odlomka unutar naslova plava */
  /* poravnanje odlomka obostrano */
  }
  h1 {
   color: green; 
   text-align: center;	
  /* boja teksta naslova 1 zelena */
  /* poravnanje naslova 1 središnje */
  }
  h2 {
   color: yellow; 
   text-align: right;	
  /* boja teksta naslova 2 žuta */
  /* poravnanje naslova 2 desno*/
  }
  article p {
   background-color: olive; 	
   text-align: left;	
  /* boja pozadine odlomka unutar članka maslinasta */
  /* poravnanje odlomka članka lijevo */
  }
 </style>
 </head>
 <body>
  <header>
   <p>Odlomak poravnat obostrano. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam semper diam at erat pulvinar, at pulvinar felis blandit. Vestibulum volutpat tellus diam, consequat gravida libero rhoncus ut.</p>
  </header>
  <h1>Obojan tekst naslova poravnat središnje</h1>
  <h2>Obojan tekst naslova poravnat desno</h2>
  <article>
   <p>Odlomak s poravnat lijevo</p>
  </article>
 </body>
</html>

CSS nazivlje

Kao i kod HTML nazivlja postoje nazivi koje je potrebno poznavati kako bi mogli koristiti CSS. CSS nazivlje obuhvaća selektore, svojstva i vrijednosti. No u tome u slijedećoj cjelini.