HTML hrvatski znakovi : Character Set

HTML hrvatski znakovi na web stranici

Za hrvatske znakove u izradi web stranica najrašireniji je danas standard UTF-8. On je dio html5 standarda te ga je najlakše koristiti.

Računalni podatci (tekst, brojevi i slike) su pohranjeni u računalu u obliku binarnih brojeva (nula i jedinica).

Poradi standardizacije pohranjenih alfanumeričkih znakova u računalima, definiran je ASCII standardni raspored znakova. On određuje raspored prvih 128 znakova i dodjeljuje mjesto brojevima od 0-9, velikim i malim slovima engleske abecede (a-z i A-Z), te posebnim znakovima. Završna dorada ASCII rasporeda znakova dovršena je 1986. godine.

Budući da ASCII koristi samo jedan bajt kako bi pohranio znakove on nije mogao podržavati ne engleska pisma a samim time niti hrvatske dijakritičke znakove (š, č, ć, đ i ž) što je bio i njegov najveći nedostatak.

Web dizajn i hrvatski znakovi

HTML 4 i hrvatske kodne stranice

U HTML-u 4 hrvatski znakovi nisu uključeni unutar zadane ISO-8859-1 kodne stranice. Zato je bilo potrebno odabrati jednu od kodnih stranica koja je podržavala hrvatske znakove. Razvojem operacijskih sustava koristilo se više različitih standarda za hrvatske znakove.

Za hrvatske znakove u izradi web stranica koristile su se tri kodne stranice (rasporeda znakova): Win-1250, ISO-8859-2 i Unicode UTF-8. Danas je najrašireniji UTF-8 raspored znakova.

Za definiranje UTF-8 kodne stranice potrebno je dodati <meta> element unutar <head> odjeljka

<html>
 <head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=UTF-8" />
 </head>
 <body>
  <h1>Češke okruglice u umaku</h1>
  <p>Što se sve događa s hrvatskim znakovima.</p>
 </body>
</html>

HTML 5 i hrvatske kodne stranice

Zadani raspored znakova za html5 je UTF-8. Samim tim je riješeno i pitanje hrvatskih dijakritičkih znakova.

 

Savjet: Kako bismo koristili utf-8 standard potrebno je napraviti tri stvari. Prvo na početku html dokumenta definirati pomoću DOCTYPE deklaracije da se radi o html5 standardu. Drugo pomoću meta charset elementa kazati da je tekst spremljen u utf-8 kodnoj stranici. I treća stvar koju pojedinci često zaboravljaju je spremiti u editoru kôda stranicu u utf-8 rasporedu znakova.

Za korištenje hrvatskih znakova potrebno je samo definirati da se u web stranici koristi HTML5 standard.

Na početak html stranice potrebno je staviti element <!doctype html>:

<!doctype html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8" />
 </head>
 <body>
  <h1>Češke okruglice u umaku</h1>
  <p>Što se sve događa s hrvatskim znakovima.</p>
   </body>
</html>
 

Pozor: Notepad editor sprema datoteke u ANSI rasporedu znakova koji je različit od utf-8 standareda te naši znakovi ne će biti ispravno prikazan.

Bolji editori kôda najčešće automatski spremaju u utf-8 rasporedu znakova. Ukoliko to nije slučaj potrebno je u editoru odabrati naredbu Format > Encoding > utf-8

Time postavljamo korištenje standarda HTML5 i UTF-8 kodne stranice koje podržavaju hrvatske dijakritičke znakove.