Uvod u XML

XML – Extensible Markup Language

Označni jezik mora određivati:

  • Koje oznake su dopuštene
  • Koje oznake su obvezne
  • Kako se oznake razlikuju od teksta
  • Što koja oznaka znači*

*Nije obvezna za XML, određuje je DTD (Documet Type Definition)

XML i HTML

XML nije zamjena za HTML!
XHTML je preoblikovanje HTML 4 u skladu s XML 1.0
XML i HTML imaju različite ciljeve:

  • XML opisuje podatke i usmjeren je na sam podatak.
  • HTML prikazuje podatke i usmjeren je na to kako podatak izgleda.

Primjer XML datoteke:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <note> <to>Jakov</to> <from>Mihovil</from> <heading>Podsjetnik</heading> <body>Ne zaboravi na dogovor za ovaj vikend</body> </note>

Elementi XML kôda

Zatvaraju se s kosom crtom
Određuju sadržaj koji obuhvaćaju
Parni elementi imaju početnu i završnu oznaku:
<element>...</element> Prazni elementi imaju samo početnu oznaku
<prazni-element />

Svojstva XML kôda


Parovi: ime svojstva i njegova vrijednost, nalaze se uvijek u početnoj oznaci elementa.
Opisuju dodatne informacije o elementu.
Moraju biti zatvoreni unutar navodnika.
Primjer dodavanja svojstva elementu:
<element svojstvo="vrijednost">...</element>Hvala na pozornosti!


Pitanja?