Pristup
web hostingu

http://tsrb.eu5.org/ftp/

Pristup domeni tsrb.eu5.org

Free web hosting area

Pristup hostingu

Korak 1: Upišite u okvir za dijalog naziv ftp servera na kojem ste kreirali hosting, dakle eu5.org:
Korak 2: Upišite korisničko ime koje se sastoji od poddomene koju ste odabrali + .eu5.org, dakle za poddomenu tsrb korisničko ime je tsrb.eu5.org
Korak 3: Upišite zaporku koju ste upisali prilikom kreiranja hostinga a trebali ste je pohraniti zajedno s nazivom poddomene.
Korak 4: Pritisnite tipku Login

Upload i download datoteka


Control panel

Za sada su najvažniji gumbi za upload datoteka na server i download datoteka sa servera na vaše računalo.

Upload datoteka


Upload control panel

Izbor datoteka za upload

Upload to directory – za sada ostavite nedirnutim. Kada budemo kreirali direktorij za zadatke, zadace i slike bit će potrebno promijeniti zadani direktorij.
1. Files - Upload tekstnih (html, css, js) datoteka.
2. Archives - Upload zip datoteka
Choose file - kliknite na gumb kako bi mogli izabrati datoteku na vašem računalu koju želite prebaciti na server.
Zelena strjelica - kliknite na nju kada ste odabrali sve datoteke koje želite prebaciti na server. Ovom strjelicom potvrđujete izbor i počinje prijenos datoteka.

Ograničenja : Restrictions


Maksimalna veličina datoteke je ograničena na 10 Mb

Ako u direktoriju (mapi) već postoji datoteka s istim imenom koji ste izabrali za prebacivanje na server, postojeća datoteka će biti obrisana.Hvala na pozornosti!


Pitanja?