Model pravokutnika

Model pravokutnika


 

Određivanje sve četiri stranice margine i odmaka (engl. padding)

margin: 10px; margin: 10px 20px; margin: 10px 20px 30px; margin: 10px 20px 30px 15px; padding: 10px; padding: 10px 20px; padding: 10px 20px 30px; padding: 10px 20px 30px 15px;

padding: 10px;


Sva četiri odmaka (gornji, desni, donji i lijevi) imaju vrijednost 10px;

padding: 10px 20px;


Gornji i donji odmak (padding) imaju vrijednost 10px Desni i lijevi odmak (padding) imaju vrijednost 20px

padding: 10px 20px 30px;


Gornji odmak (padding) ima vrijednost 10px
Desni i lijevi odmak (padding) imaju vrijednost 20px
Donji odmak (padding) ima vrijednost 30px

padding: 10px 20px 30px 15px;


Gornji odmak (padding) ima vrijednost 10px
Desni odmak (padding) ima vrijednost 20px
Donji odmak (padding) ima vrijednost 30px
Lijevi odmak (padding) ima vrijednost 15px

margin: 10px;


Sva četiri margine (gornja, desna, donja i lijeva) imaju vrijednost 10px;

margin: 10px 20px;


Gornja i donja margina imaju vrijednost 10px
Desna i lijeva margina imaju vrijednost 20px

margin: 10px 20px 30px;


Gornja margina ima vrijednost 10px
Desna i lijeva margina imaju vrijednost 20px
Donja margina ima vrijednost 30px

margin: 10px 20px 30px 15px;


Gornja margina ima vrijednost 10px
Desna margina ima vrijednost 20px
Donja margina ima vrijednost 30px
Lijeva margina ima vrijednost 15px

Određivanje samo jedne stranice margine i odmaka (engl. padding)


 margin-top: 10px;
 margin-right: 20px;
 margin-bottom: 30px;
 margin-left: 15px;

 padding-top: 10px;
 padding-right: 20px;
 padding-bottom: 30px;
 padding-left: 15px;

Border width, style i color sve četiri stranice


 border-width: 1px;

 border-color: yellow;
 border-color: #FF0;
 
 border-style: solid;
 border-style: dotted;
 border-style: dashed;
 border-style: groove;
 border-style: double;

Border samo jedne stranice


Određivanje svojstava samo jednog obruba:
 border-top: 1px solid gold;
 border-right: 3px dotted silver;
 border-bottom: 2px dashed indigo;
 border-left: 4px double olive;

Određivanje svojstava sva četiri obruba:
 border: 1em solid green;

Primjer 1: model pravokutnika

<!doctype HTML>
<html>
<body>
<div id="header">
  <h1>Moja web stranica</h1>
  <h2>Popis vježbi</h2>
  <p class="prva">Lorem ipsum</p>
  <p>Lorem ipsum generator</p>
</div>
<div id="footer">
  <h2>Popis imena</h2>
  <ol>
    <li class="prva">Petar</li>
    <li>Ivan</li>
    <li>Andrija</li>
  </ol>
</div>
</body>
</html>

Primjer 1: stil.css

body {
 padding: 40px;
 background-color: lightgrey;
}

#header {
 margin: 0 50px;
 padding: 20px;
 background-color: yellow;
 border: 1px solid black;
} 

h1 {
 color: blue;
 background-color: lightgrey;
 margin: 40px 40px 10px;
 padding: 20px;
}
 


Hvala na pozornosti!


Pitanja?