Uvod u Access bazu podataka

Uvod u Access bazu podataka


Access je program za rad s bazom podataka i dio je MS Office paketa. Njegova struktura omogućava dohvaćanje, redanje (engl. sort), prikazivanje i ispis različitih formata podataka.

Mnogi korisnici računala koriste MS Excel ili druge programe za upravljanje njihovim bazama podataka.

Kada koristiti bazu podataka?


Kako trebate pohraniti iste podatke na više različitih mjesta. Kopiraj – zalijepi način kreiranja kopije podataka često vodi do grješaka.

Ne želite više koristiti stupčane tablice i želite ispisati izvješće o podatcima u drugačijem formatu.

Vaši podatci se sastoje od više od jednog zapisa. Ako pohranjujete podatke o više različitih stvari – kao što su kupci, narudžbe, proizvodi – spremni ste za Access bazu podataka.

Objekti baze podataka

1. Tablice (engl. Tables)

2. Obrasci (engl. Forms)

3. Upiti (engl. Queries)

4. Izvješća (engl. Reports)

5. Makro naredbe

6. Moduli s programima

1. Tablice (engl. Tables)


U tablice pohranjujemo podatke u obliku niza zapisa. Svaki zapis sadrži informacije o jedno stvari. U adresaru svaki zapis sadrži informacije o jednoj osobi: ime, adresu, telefon...

Svaki pojedini dio informacije – kao što je ime, prezime, ulica i adresa zovemo polje.

Pravilan dizajn tablica je ključan za kreiranje fleksibilne i uporabljive baze podataka. Zato je bazu potrebno dovesti u 3NF.

2. Upiti (engl. Queries)


Upiti su operacije koje dohvaćaju podatke koji odgovaraju potrebi korisnika. Najčešće ih koristimo za dohvaćanje podataka iz tablice koje npr. želimo ispisati u izvješću. Možete tako tražiti osobu koja nema dostupan broj telefona. Kako bi kreirali upit potrebno je postaviti uvjet koji određuje koje vrijednosti iz tablice će biti dohvaćene.

Akcijski upiti (Action Query)


Druga vrsta upita su akcijski upiti koji obavljaju operaciju nad zapisima koji su dohvaćeni u upitu npr. kopiraju dohvaćene zapise iz jedne u drugu tablicu, brišu ili mijenjaju selektirane zapise .

3. Obrasci (engl. Forms)


Obrasci služe za unos i prikaz podataka. Možemo također:

  • Uređivati podatke u novom zapisu
  • Izabrati izgled tablice u formi
  • Mijenjati redoslijed kojim će se stavke pojaviti
  • Koristiti popise, kružiće opcija, polja za potvrdu i druge kontrole

4. Izvješća (engl. Reports)


Obrasci prvenstveno služe za prikazivanje na zaslonu računala dok izvješća su oblikovana za ispis na pisaću. Poput obrazaca, izvješća prikazuju podatke iz tablica ili upita. Oblikovanje izvješća određuje redoslijed kojim će zapisi baze podataka biti prikazani, koja će se polja prikazivati, kojom vrstom i veličinom slova će biti prikazani itd.

Osim ispisa na papir možemo oblikovati podatke za ispis na naljepnice, koverte i ostale medije. Također je moguće spremiti izvješća u PDF zapisu.

5. Makro naredbe


Access uključuje dva odvojena programska jezika. Jedan za makro naredbe i odvojeni VBA ili Visual Basic za aplikacije za veće programe. Makro naredbe su programi koji automatiziraju izvršavanje naredbi koje se na raspolaganju Accessu.

Tako npr. možete napisati makro naredbu za promjenu položaja točke unosa sa posljednjeg zapisa u tablici Narudžbi na bilo koje mjesto u obrascu.

6. Moduli s programima


Posljednji objekt Access baze podataka služi ozbiljnom programiranju. VBA (Visual Basic for Application) je prvenstveno namijenjen programiranju u Office alatima.

Razvoj relacijskih baza


1969. godine dr. E. F. Codd je uveo formalnu strukturu relacijske baze podataka.

Relacijska teorija koja se temelji na teoriji skupova, odnosi se na baze podataka i na aplikacije koji pokreću baze podataka.

Dr. Codd je uspostavio 12 pravila pomoću kojih se određuje kakvoću aplikacije i njezinih podataka u odnosu na relacijski model. Broj tih pravila do danas se popeo na stotine.

Struktura relacijske baze


Osnovni cilj strukture relacijske baze podataka je što je moguće bolje, napraviti bazu podataka koja predstavlja model praktičnog sustava podataka.

To znači da praktičan sustav podataka rastavimo u tablice i polja i odredimo odnose između tablica.

Relacijska baza podataka ima mnogo prednosti. Postupak unosa, promjene, brisanja i dodavanja podataka u tablice lakša je kada je baza podataka pravilno strukturirana. Najvažnije od svega je da je relacijsku bazu podataka lakše mijenjati i održavati.

Referencijalni integritet


Pravila referencijalnog integriteta znači da u bazi podataka ne smije biti ne uparene vrijednosti stranog ključa. To znači da:

U tablicu se ne mogu unijeti slogovi ukoliko za njih ne postoji odgovarajući slog u drugoj tablici.

Vrijednost glavnog ključa se ne može promijeniti ako se ta vrijednost koristi kao strani ključ u drugoj tablici.

Iz tablice se ne može obrisati zapis ako u drugoj tablici postoje zapisi u kojima ja ta vrijednost dio stranog ključa

Entitetski integritet


Pravilo entitetskog integriteta određuje da vrijednost glavnog ključa ne može imati vrijednost NULL.

Ovo pravilo se ne odnosi samo na glavne ključeve koji su napravljeni nad jednim poljem, već i na glavne ključeve koji se sastoje od više polja. U glavnom ključu koje se sastoji od više polja vrijednost niti jednog polja ne smije sadržavati vrijednost NULL.

To ima smisla jer kada bi glavni ključ imao vrijednost NULL, on više ne bi bio jedinstveni identifikator zapisa. Access Jet Engine ne dopušta dodjeljivanje glavnom ključ vrijednost NULL.Hvala na pozornosti!


Pitanja?