Tablice baze podataka

Design pogledIzbor vrste podataka


1. Tekst (sadrži slova, brojke i posebne znakove), veličine do 255 znakova, ne možemo obavljati numeričke operacije nad ovom vrstom podataka.

2. Memo (sadrži tekst), veličine do 65536 znakova, ne može se indeksirati, ni obavljati numeričke operacije.

3. Number (sadrži brojke, pomoću svojstva Field Size biramo vrstu brojeva), možemo ih koristiti ih za numeričke operacije.

4. Date/Time, možemo računati broj dana između dva datuma itd.

Izbor vrste podataka II.


5. Currency (sadrži brojeve sa znakom valute), koristimo ga za valutne izraze kao što su cijene.

6. AutoNumber (sadrži jedinstveni broj koji generira Access), vrijednost počinje s jedan i povećava se sa svakim zapisom.

7. Yes/No (binarni podatci kao Da/Ne, Muško/Žensko, Istina/Laž itd.), koristimo Format Field svojstvo za izbor vrijednosti.

Oblikovanje brojčanih polja


General Number - prikazuje brojeve bez decimalne točke.

Currency - prikazuje brojeve u lokalnoj valute, sa dva decimalna mjesta i zarezom kao graničnikom tisućica.

Standard - prikazuje brojeve sa zarezom kao graničnikom tisućica a polje Decimal places određuje broj decimalnih mjesta.

Percent - prikazuje brojeve kao postotak, tj. pomonožene sa sto iza kojih dolazi znak za postotak.

Svojstvo Field Size


Byte - cijeli brojevi od 0 do 255

Integer - cijeli brojevi od -32768 do 32767

Long Integer - cijeli brojevi od -2.147.483.648 do 2.147.483.647

Single - realni brojevi decimalne točnosti sa sedam decimalnih mjesta.

Double - realni brojevi decimalne točnosti s 15 decimalnih mjesta.

Oblikovanje tekstnih polja


U svojstvu Format određujemo:

> (veće od) - prikazivanje svog teksta velikim slovima

< (manje od) - prikazivanje svog teksta malim slovima

! - prikazuje tekst lijevo poravnat

[blue], [green]... - prikazuje tekst u zadanoj boji.

& - označava da znak nije obvezan.

Određivanje glavnog kluča


Glavni ključ (engl. Primary key) je jedno ili više polja koja jedinstveno određuju svaki zapis u tablici baze podataka.

U Design pogledu treba označite jedno ili više polja za koja želimo da budu glavni ključ.

Na alatnoj traci Design pogleda kliknemo na gumb Primary key ili pomoću desnog klika na označena polja u brzom izbroniku izaberemo Primary key.

Indeksiranje polja

Kada indeksiramo polje Access brže sortira i pronalazi zapise. Premda ubrzava mnoge operacije indeksiranje polja usporava neke akcijske upite zbog potrebe promjene obnove indeksa.

Polje glavnog ključa se automatski indeksira.

Za indeksiranje polja izabiremo odgovarajuću vrijednost svojstva Index. Dopuštene su tri vrijednosti: - No: Polje se ne indesirara - Yes (Duplicates OK): Indeksira polje i dopušta iste vrijednosti za više zapisa - Yes (No Duplicates): Indeksira polje i ne dopušta iste vrijednosti za više zapisa. Glavni ključ automatski dodjeljuje ovu vrijednost.

Datasheet pogledRedanje (engl. sort) poljaZapisi su prikazani u Datasheet pogledu slučajno. Želimo li poredati (engl. Sort) zapise u polju potrebno je najprije staviti točku unosa u to polje.

Zatim odabiremo jedan od dva gumba za redanje: - AZ Ascending: za redanje od manjeg prema većem - ZA Descending: za redanje od većeg prema manjem

Želimo li isključiti redanje odaberemo gumb: - Remove SortHvala na pozornosti!


Pitanja?